Спечелете iPhone X, iPad, iWatch, Play Station 4, караоке машина, слушалки и Kindle


Краен срок - 30 юни 2019

Наградите на Кампанията са:

- по 1бр.- iPhone X, iPad, iWatch;
- по 2бр. - Play Station 4, Караоке машина;
- по 3бр.- слушалки Marshall, Kindle

Визуализацията на наградите на всички рекламни и комуникационни материали е с примерен характер и илюстративен характер

Участници могат да са всички лица, навършили 18г. възраст. Лица, ненавършили 18г. не могат да участват и се дисквалифицират служебно.

Условие за участие - всеки, който закупи бутилка през периода: 01.03. 2019 – 30.06.2019 г. получава възможност да участва в Кампания и да спечели награда.

За участие в Кампанията всеки участник следва да направи регистрация на www.abslt.bg

При регистрацията, участникът попълва: име, фамилия, телефон, имейл, номерът и датата от касовата бележка (касов бон), с която са закупили продукт Absolut.

Един участник има право да участва в кампанията с дадена/една дата и номер от касовата бележка само веднъж.

Един участник има право да участва в кампанията с неограничен брой касови бележки.

Печелившите се теглят на лотариен принцип пред свидетелството на нотариус на следните дата: 01.07.2019 г.;

Всички печеливши участници ще получат телефонно обаждане или е-mail и имената им ще бъдат публикувани в деня на всяко теглене на www.abslt.bg

Наградите се доставят на посочен от печелившия адрес в България с куриер за сметка на Организатора.

Наградите се получават от печелившите срещу предоставяне на оригинален касов бон от регистрацията в томболата

Наградите не могат да бъдат заменяни или да бъде изплатена тяхната парична стойност. В случай че спечелил участник се откаже да се възползва от наградата си и/или не предостави адрес за доставка в срок от 5 (пет) работни дни след уведомяването му, че е спечелил награда, той ще изгуби правото да му бъде предоставена наградата, като Организаторите си запазват правото да се разпореждат със съответната награда.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара