Спечелете 20 комплекта от новите бисквити Навона


Играта е приключила!

Печеливши:


🎁 РАЗКАЖИ И СПЕЧЕЛИ! 🎁
Напиши ни в коментар своя любима романтична история! Ще зарадваме 20 от вас с комплект от новите бисквити Навoна с богат какаов вкус!

Всеки участник може да участва само с един валиден фейсбук профил. Коментари от дублиращи се профили, регистрирани от едно и също лице се считат за невалидни. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност или са създали фалшиви профили в социалните мрежи с цел повече участия в играта и нарушаване на механизма на играта, ще бъдат дисквалифицирани, като губят правото на спечелване на награда. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно едностранно да дисквалифицира участници без допълнително уведомление.

В тегленето на наградите участват само тези коментари, които са оставени под визията на Играта на фейсбук страницата на „Победа“ (https://www.facebook.com/pobedaad/) и отговарят на поставеното условие.

За печеливши ще бъдат определени на случаен принцип 20 (двадесет) от участниците, изпълнили условията за участие, описани в т. 2.1., от които: 20 души ще спечелят комплект бисквити „Навона“ с наситен какаов вкус, включващ: 3 бр. кутии бисквити „Навона“ с наситен какаов вкус.

Печелившите участници ще бъдат оповестени публично до 18:00 ч. На 03.04.2019 г. на фейсбук страницата на Организатора (https://www.facebook.com/pobedaad).

Оповестяването на печелившите ще се извърши с разкриваща визия, в която ще се съдържат: име, фамилия и профилна снимка на печелившите потребители, както и спечелената награда, съгласно описания по-горе механизъм.

Всеки участник, обявен за печеливш в „Играта“, има право да получи от Организатора съответната награда, която да му бъде доставена на допълнително посочен от него адрес, чрез куриер и за сметка на Организатора.

Наградите за печелившите от настоящата игра са: 20 души ще спечелят комплект от новите бисквити „Навона“ с наситен какаов вкус включващ: 3 бр. кутии бисквити „Навона“ с наситен какаов вкус.

Печелившите участници могат да получат своята награда след изпращане на лично съобщение до фейсбук страницата на „Победа“ (https://www.facebook.com/pobedaad), предоставяйки своите три имена, мобилен телефон и адрес за доставка.

Участник, непотърсил своята награда срок от 10 (десет) работни дни от оповестяването му като печеливш, губи правото да я получи.

В случай на непотърсена награда от печеливш участник в срок от 10 (десет) работни дни, организаторът запазва правото си да предостави наградата на друг, впоследствие изтеглен участник, който отговаря на Условията за участие в Играта.

Всеки печеливш участник се съгласява да получи Наградата като се съобразява с общите условия на куриерските компании, с които работи Организатора и без да предявява допълнителни претенции към тях, доколкото те, с поведението си, виновно не затрудняват процеса на доставката.

Краен срок - 2 април 2019

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара