Спечелете билети за концерта на Ед Шийрън в Букурещ


Краен срок - 19 май 2019

От 25.03 до 19.05.2019 всяка закупена паста за зъби Colgate Max Fresh/ Beads, White, Sensation White 75 ml и Colgate Max Fresh/ White 125 ml за мин. 2 лева, може да Ви донесе един от 20 билета за концерта на световно известен Британски певец, музикант и текстописец, който ще се проведе в сряда, 3 юли в Букурещ, Румъния. Регистрирайте промо код тук, след което автоматично се включете в тегленето на награди. Пазете касовата бележка до приключване на промоцията.


За да се включите в Промоцията за спечелването на един от 20 билета за концерта на Ед Шийрън на 03.07.2019 в Букурещ, трябва да посетите електронната страница www.colgatepromo.bg, да предоставите нужните лични данни (относно Политиката за опазване на Вашите лични данни вижте по-долу) - Вашето име, и-мейл адрес, телефон и да впишете кода, който сте получили, след закупуване на промоционални продукти паста за зъби на Colgate - Colgate Max Fresh / Beads, White, Sensation White 75 ml и Colgate Max Fresh/ White 125 ml (“Код”) за минимум 2 лева. Всички продукти, които ще участват в Промоцията ще бъдат снабдени с уникален код, поставен на видимо място на опаковката им. Система на уебстраницата на Организатора ще извършва автоматична проверка в реално време на уникалността и валидността на промоционалните кодове. Проверката е окончателна и Участникът няма право да оспорва резултатите от нея. Организаторът запазва правото си да извърши преглед на системата за проверка на уникалността и валидността на промоционалните кодове и при нужда да ревизира резултатите от проверката, включително, но не само, да прекрати и/или отложи промоцията.

Системата на посочения в точка 2.1. сайт ще извършва проверка в реално време на валидността на регистрацията на всеки участник. Проверката е окончателна и Участникът няма право да оспорва резултатите от нея. Организаторът запазва правото си да извърши преглед на системата за проверка на уникалността и валидността на промоционалните кодове и при нужда да ревизира резултатите от проверката. Организаторът има право да прекрати, отложи или спре Промоцията в случай на технически проблеми с уебсайта, процеса на регистрация, проверката или друг технически проблем, който може да възникне. След успешна регистрация на уникален код, системата автоматично включва кода в тегленето за наградите. Един уникален код осигурява едно участие.

Потребителите са задължени да пазят касовата бележка като доказателство за покупка при получаване на награда.

Можете да се включите в Промоцията, като използвате всеки Код от промоционалния продукт само веднъж. Допуска се повече от едно участие, ако с всяко участие се въвежда различен Код. Вие декларирате, че информацията, предоставена от Вас при регистрацията за участие в Промоцията е вярна и точна. Всяка регистрация, направена в нарушение на тази декларация, може да се счита за невалидна и да бъде обект на дисквалификация по усмотрение на Организатора на Промоцията.

Спечелилите награда се избират на случаен принцип на 29.05.2019 измежду всички участници, които успешно са се включили в жребия за теглене на награди в рамките на Промоцията, в съответствие с настоящите условия. Тегленето на печелившите участници ще бъде направено в офиса на Colgate Palmolive Adria на адрес бул. Христофор Колумб 64, сграда 1, офис 104, 1592 София в присъствието на нотариус.

При регистриран уникален и валиден код, проверен според описанието по-горе, системата ще връща имейл, в който информира участника, че кодът му е регистриран за участие и ще го препраща на промоционалната интернет страница, където може да се запознае с правилата на промоцията и където може да научи, кои са печелившите от томболата.

В края на Промоцията системата, изработена от Организатора изтегля на случаен принцип и в присъствие на нотариус и комисия, посочена от Организатора, от всички регистрирани уникални и валидни кодове тези, които печелят наградите. Комисията подписва протокол, удостоверяващ спечелилите участници.

Печелившите участници получават поздравителен имейл с указания как ще получат наградите си. Организаторът се свързва със спечелилите участници по телефон и имейл. Ако Организаторът на Промоцията не успее да се свърже с даден Печеливш след три (3) опита в рамките на 48 часа, наградата за съответния Печеливш, автоматично му се отнема, след което друг участник бива избран и уведомен, при прилагане на описания по-горе процес, във връзка с дадената Награда. Посоченият по-горе процес може да бъде повтарян колкото пъти е нужно, до валидното изискване на Наградата от участник, който има право да я получи.

В случай, че някой участник, който е спечелил награда бъде дисквалифициран или няма право да получи такава, съгласно клауза 4 по-долу, наградата автоматично му се отнема, след което друг участник бива избран за награда и новият печеливш бива уведомен, при прилагане на същия процес, както е описано по-горе по отношение на Наградата. Посоченият по-горе процес може да бъде повтарян, колкото пъти е нужно, по решение на Организатора

Всеки от спечелилите участници получава билет за концерта на Ед Шийрън на 03.07.2019 в Букурещ. Организаторът ще раздаде общо 20 билета като награда на спечелилите участници. Вашият поименен билет е документът, чрез който ще имате достъп до мястото на провеждане на събитието; билетът е личен и не е възможно да бъде предоставен на друго лице.

Наградата за един участник с един промоционален код, при спазване на настоящите Условия включва следното- един (1) билет за концерта на Ед Шийрън на 03.07.2019 в Букурещ. Организаторът няма каквото и да било задължение и не поема обещание да осигури на един или няколко спечелили наградата Участници самолетни билети, настаняване, трансфери, храна. Всички други разходи, които не са посочени в настоящите условия, включително, но без това да има ограничителен характер: допълнителни храни и напитки, мини-бар, данъци, телефон, визи, факс или интернет такси, лични услуги и разноски, пране, камериер, руум-сървиз, бакшиши, застраховка (пътна и медицинска), пътни документи и други допълнителни разходи, както и разходи, които не са изрично посочени тук (напр. лични разноски) се поемат изцяло от Спечелилия награда.

Спечелилият награда ще я получи с куриер в рамките на 10 дена след изтеглянето имената на печелившите. При получаване на наградата, участникът, спечелил наградата, е длъжен да се идентифицира чрез представяне на документ за самоличност на куриера, чрез представяне на талона за покупката и с подписване на протокол за получаване на наградата. Ако спечелилият участник откаже да представи своите документи за самоличност, фишът за покупката и / или откаже да подпише протокола за предаване на наградата, куриерът няма да предаде наградата. В такъв случай ще се приложат правилата на чл. 3.4. и 3.5. по-горе.

Приблизителната стойност на една награда е €100 (сто евро).

Спечелването на награда е обвързано с покупка.

Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 1 януари 2019 г., всички парични награди и награди за стоки с пазарна стойност над 100 лв., получени от физически лица при игри, състезания и конкурси, които не се предоставят от работодател или възложител, са обект на данъчно облагане. Организаторът издава официална разписка на всички спечелили участници, като посочва пазарната стойност на получената награда. Официалната разписка се предоставя на спечелилите участници заедно със самата награда. Печелившите участници трябва да подадат официалната разписка заедно с годишната си данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ не по-късно от 30 април на годината, следваща годината на придобиване на наградата. За издаване на официалната разписка спечелилият участник предоставя на Организатора следните лични данни: пълно име, адрес и личен идентификационен номер. Тези данни се обработват от Организатора в съответствие с раздел 5 от Правилата на Промоцията по-долу.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара