Спечелете 14000 ключодържателя и 56000 подложки за чаши от Coca-Cola


Краен срок - 19 април 2019

Участващите опаковки са 0.250 RGB Coca-Cola, Coca-Cola без захар, Fanta, Sprite

С участие в промоцията може да бъде спечелена една от следните награди:

1. Ключодържател  (14 000 броя общо)
2. Подложка за чаша (56 000 броя)

За всеки две закупени стъклени бутилки наведнъж от участващите продукти в участващите обекти, активирани с промоцията, потребителят получава скреч карта на място от същия търговския обект в момента на покупката. При наличие на следните надписи в полето за изтриване може да спечелите, както следва:

При надпис „Ключодържател” – потребителят има право да получи един брой награда, описана в т. 6.1 Приложение №  1, на място в търговския обект.

При надпис „Подложка” – потребителят има право да получи един брой награда, описана в т. 6.2 Приложение №  1, на място в търговския обект.

При надпис „Опитай пак” – потребителят не печели награда

В промоцията имат право да участват всички граждани на Република България на възраст над 14 години с изключение на служителите на The Coca-Cola Company, Кока-Кола България ЕООД, Организаторът на промоцията и рекламните агенции, свързани с промоцията, собствениците и служителите на търговските обекти, които търгуват с промоционални продукти, както и роднини по права линия от първа степен (деца и родители) и съпрузи на изброените по-горе лица.

Замяната на награди срещу пари, както и преотстъпването й на друго лице е забранено.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара