Спечелете стек със сокове Queen’s NFC


Краен срок - 11 април 2019

За да се включи в играта, Участникът трябва да изпълни правилно следните условия:

1. Да отговори правилно на трите въпроса зададени в специалната страница на играта.
2. Да попълни имена и телефонен номер в специалната форма, след края на теста.

Всеки потребител участва еднократно в играта, независимо от броя на попълнените и решените анкети.

С попълването на формата за участие след като е отговорено вярно на всички въпроси в анкетата, Участникът потвърждава, че се е запознал и приема тези Официални правила за участие в играта.

Играта е отворена за участие на всички физически лица на територията на България, с изключение на служителите на „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира участници.

Наградите в играта „Спечели стек 100% сок по технологията NFC” - 3 бр. стекове Queen’s NFC Ябълка и ябълка „Шампион“, като  печелившите участници ще бъдат изтеглени на томболен принцип чрез специализиран софтуер. Всеки от тримата спечелили, ще получи по 1 (един) стек (12 бр. сока от 1л.)

Печелившите участници ще бъдат трима и ще бъдат публикувани в пост на Facebook страницата на Queen’s Juice на 12.04.2019 г.

Организаторът ще се свърже с печелившите участници на посочения от тях телефонен номер. Печелившите участници трябва да попълнят своите данни в специално създадена форма, която ще им бъде изпратена на SMS на посочения мобилен телефонен номер. Наградите се изпращат на посочените от спечелилите участници адреси изцяло за сметка на Организатора.

Участниците губят правото си да получат наградата, ако не попълнят формата с необходимата информация в рамките на 10 дни от датата на изпращане на личното съобщение към тях.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.


ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара