Спечелете 150 планинарски комплекта и 1 000 000 бири Пиринско


Краен срок - 30 април 2019

Промоцията стартира на 01.02.2019г. и e валидна до 30.04.2019г. За да бъдат избегнати всякакви съмнения, след крайната дата на промоцията промоционални опаковки могат да се предлагат на пазара в България до изчерпване на количествата, но Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди. Описаната награда бира в точка 5 трябва да бъде предявена за получаване в обозначените със стикер наградните центрове най-късно до 30.04.2019г. Описаната награда планинарски комплект в точка 5 трябва да бъде предявена за получаване най-късно до 15.05.2019г. като спечелилият трябва да се обади на потребителската линия тел.: 0 800 11 500 и да предостави информация за контакт- име, телефон и настоящ адрес. След тази дата Организаторът не е задължен да предоставя награди.

Участващата търговска марка е Пиринско, в съответните опаковки: Пиринско Светло оборотна бутилка 500 мл.

Участващата опаковка ще бъдe идентифицирана с промоционален етикет (колие с посланието „1 000 000 награди под капачките“), а печелившите бутилки ще имат символ на бутилка или символ на раница под капачката.

Наградите, които ще бъдат раздавани по време на промоцията, са следните: Бира Пиринско Светло оборотна стъклена бутилка 500 мл. – 1 000 000 броя и 150 броя планинарски комплекта, включващи:

    Поларено одеяло;
    Туристическа метална чаша 200мл;
    Термос 500 мл;
    Ключодържател LED фенер;
    Раница;

Всеки, над 18-годишна възраст, желаещ да участва в промоцията, трябва да закупи участваща в промоцията опаковка и да провери дали има един от двата печеливши символа под капачката, изображенията на които са показани в т.8 по-долу. Гореупоменатите награди, а именно бира или планинарски комплект, печелившият ще получи по начин, описан в точка 7. Под непечелившите капачки няма отпечатан символ или текст.

Участниците, спечелили бира, ще могат да я получат в предварително определени наградни центрове, обозначени със стикер, срещу предоставяне на печеливша капачка. Информация за търговските обекти, от които могат да бъдат получени наградите ще бъде публикувана на http://pirinskopivo.bg/. Списъкът с наградните центрове може да бъде променян в периода на промоцията, като промените ще бъдат отразявани в разумен срок на сайта на промоцията http://pirinskopivo.bg/. Едно лице може да вземе максимум пет броя награди в един ден от един награден център, след изпълнение на условията по точка 8. В случай, че наличностите в търговския обект не достигат, спечелилият може да потърси наградите си в друг обозначен със стикер награден център. Участниците, спечелили планинарски комплект, ще трябва да се обадят на потребителската линия на тел.: 0 800 11 500 и да предоставят информация за контакт - име, телефон и настоящ адрес за обратна връзка. Организаторът на промоцията или негов подизпълнител ще се свърже с печелившия, за да организира предоставянето на наградата – планинарски комплект в рамките на 45 дни след получаването на контактната информация. Спечелилите планинарски комплект участници се съгласяват да предоставят на Организатора или негов подизпълнител личните си данни, необходими за изготвянето на приемо-предавателен протокол.

Наградите ще се предоставят на участници, имащи право да участват в промоцията (лица над 18 години), срещу валидна печеливша капачка, само ако печелившият символ е отпечатан от Организатора или от негов подизпълнител на оригинална промоционална капачка. Промоционални капачки, които са нечетливи, деформирани, променени, дублирани, фалшифицирани, подправени или съдържат топографски и други грешки, включително манипулация на капачка, се считат за невалидни и се обезсилват.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара