Спечелете 10000 рамки за снимки и 26000 попсокета за телефон от Cappy


Краен срок - 15 март 2019

Промоцията се организира и провежда в избрани обекти на територията на Република България, активирани с рекламни материали.

Промоцията започва на 04 февруари 2019 г. и ще продължи до 15 март 2019 г. или до изчерпване на количеството награди в обектите, включени в Промоцията, което от двете събития настъпи по-рано.

Участващите опаковки са 0.250 RGB Cappy – всички вкусове

С участие в промоцията може да бъде спечелена една от следните награди:

1. Рамка за снимки – 2 цвята (10 000 броя общо)

2. Попсокет за телефон (26 000 броя)

За всеки две закупени стъклени бутилки наведнъж от участващите опаковки (всички вкусове Cappy в стъклена бутилка от 250 мл) в участващите обекти, активирани с промоцията, потребителят получава скреч карта на място от същия търговския обект в момента на покупката. При наличие на следните надписи в полето за изтриване може да спечелите, както следва:

1. При надпис „Рамка за снимка“ – потребителят има право да получи един брой награда, описана в т. 6.1 и Приложение № 1, на място в търговския обект.

2. При надпис „Попсокет за телефон“ – потребителят има право да получи един брой награда, описана в т. 6.2 и Приложение № 1, на място в търговския обект.

3. При надпис „Опитай пак“ – потребителят не печели награда.

В промоцията имат право да участват всички граждани на Република България на възраст над 14 години с изключение на служителите на The Coca-Cola Company, Кока-Кола България ЕООД, Организаторът на промоцията и рекламните агенции, свързани с промоцията, собствениците и служителите на търговските обекти, които търгуват с промоционални продукти, както и роднини по права линия от първа степен (деца и родители) и съпрузи на изброените по-горе лица.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара