Спечелете iPhone X, златно кюлче, парични награди и 5 дневна екскурзия до Франция


Краен срок - 6 март 2019

В играта ще бъдат раздадени следните допълнителни печалби:
* 1 брой „5-дневна екскурзия за двама до Френската Ривиера (с включено посещение на гр. Монте Карло) + 1000 лева за игра в казино (пари в брой)“
* 1 брой „Смартфон Apple iPhone X“
* 1 брой „Кюлче злато (10 грама)“
* 2 броя „500 лева в брой“
* 5 броя „100 лева Бонус сума за игра, на www.7777.bg“

В разиграването на допълнителните печалби могат да участват само пълнолетни дееспособни участници, които имат активиран игрален профил, на сайта 7777.bg, съгласно публикуваните на същия сайт Правила на НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ.

За да участва в играта за раздаване на допълнителни печалби, регистрираният участник трябва да осъществи достъп до своя игрален профил/своята игрална сметка, на сайта: 7777.bg, и да направи залог, с реални средства, на стойност от поне 1.00 (един) лев, на играта „РУЛЕТКА“, в секция „КАЗИНО“, на 7777.bg.

За валиден залог се счита такъв, който е направен с реални средства, в периода на настоящата промоция. Последен момент, в който могат да бъдат направени залози е: 10:59:59 часа, на 06.03.2019 г

В случай, че след като е направил залог, по реда на предходните точки, участникът направи реални залози, в размер над 1 /един/ лева, на играта „РУЛЕТКА“, той се включва още веднъж в жребия за допълнителни печалби.

Всеки 1 (един) лев, под формата на реален залог на играта „РУЛЕТКА“, на сайта: 7777.bg, включва още веднъж участника в жребия за допълнителните печалби.

Жребият за допълнителните печалби ще бъде изтеглен на 07.03.2019 г., от представител на Организатора, посредством генератор на случайни събития.

Резултатите от жребия се обявяват на сайта на дружеството: www.7777.bg.

След теглене на жребия, всеки спечелил участник ще бъде уведомен от НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ, чрез съобщение на потребителския профил, чрез който е направил залог.

В случай, че спечелилият участник е предоставил свой e-mail и/или телефон и е предоставил съгласието си същите да бъдат използвани от НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ, за целите на участието му в игрите, същият може бъде уведомен за печалбата на посочения от него e-mail или телефон.

За да получи печалбата си - парична или предметна, всеки спечелил участник трябва да се свърже с НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ, и съответно, след предварителна уговорка с представителите на Организатора, да се яви на адрес: Гр. София, ул. „Фритьоф Нансен“ № 37., за да получи своята печалба или да предостави лична банкова сметка – в зависимост от печалбата.

Участникът не може да заменя спечелената предметна печалба с печалба от друг вид или с парична й равностойност.

Специални правила при игра на РУЛЕТКА
За целите на изчисляване на оборота по т.11.3.2., НЕ СЕ зачитат залози направени на следните
видове РУЛЕТКА: Европейска Рулетка (Netent секция казино), Секция Казино на живо:
Рулетка с две топчета (всички разновидности), Авто-Рулетка включително разновидности VIP
и La Partage.
За целите на изчисляване на оборота, под направен залог в заложен рунд на рулетка ще се счита само този, при който участникът е заложил до 24 числа включително, от общо 37 (числата до 36 включително, както и цифрата нула).
Например, ако участник заложи в един заложен рунд на ЧЕРВЕНИ (18 числа) плюс цифрата 0
(нула), тоест 19 числа общо, този залог се зачита за направен. Ако обаче участник заложи в
един заложен рунд на ЧЕРВЕНИ (18 числа) плюс ЧЕРНИ (18 числа) тоест 36 числа общо, този
залог не се зачита за направен.
При игра на рулетка са разрешени за изчисляване на оборота следните рулетки: Рулетка НА
ЖИВО с крупие на живо. Всички други разновидности на рулетка (автоматична, бърза, рулетка
без наличие на живо крупие или рулетки с автоматични механизми на игра) не се зачитата при
изчисление на оборота.
За целите на изчисляване на оборота по т. 11.3.2, под направен залог в заложен рунд на рулетка
ще се счита само този, при който участникът е заложил до 24 числа включително, от общо 37
(числата до 36 включително, както и цифрата нула).
Например, ако участник заложи в един заложен рунд на ЧЕРВЕНИ (18 числа) плюс цифрата 0
(нула), тоест 19 числа общо, този залог се зачита за направен.
Ако обаче участник заложи в един заложен рунд на ЧЕРВЕНИ (18 числа) плюс ЧЕРНИ (18
числа) тоест 36 числа общо, този залог не се зачита за направен.
Печалбата при залог в един и същ игрален рунд (без значение от типа или вида на залозите),
платен както и със средства от Бонус баланса, така и с налични пари по сметката на участника в игралния му профил, се изплаща и по Бонус баланса и по сметката на участника в същата
пропорция, в каквато е направен залога.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара