Спечелете портативен говорител SONY SRS-XB31 с Extra Bass


Играта е приключила!

Печеливш: Димитър Асенов🎶 Наслаждавай се на любимата си музика навсякъде с портативен говорител SONY SRS-XB31 с Extra Bass, Bluetooth и рейтинг IPX67 за водоустойчивост.

🔊 Ако искаш да го спечелиш, отговори с коментар на въпроса: „Кой цвят SONY SRS-XB31 ти харесва най-много?“
🏆 Участвай до 13 февруари, а един победител ще бъде изтеглен на 14.02.2019 г.

🍀 Късмет! 🍀

Участник в Играта може да бъде всяко физическо лице, навършилo 18-год. възраст, с постоянен адрес в България и валиден профил във Фейсбук (username).

Участието в Томболата е безплатно и не е обвързано с покупка. Участникът се включва в Играта, когато отговори на зададения въпрос, чрез коментар на Фейсбук страница www.facebook.com/technopolisbg.

Всеки участник може да отговори на въпроса само веднъж и да участва само с един валиден профил. Дублирани потребителски профили или такива, които са многократно регистрирани, некоректно от едно и също лице, се считат за невалидни и Организаторът си запазва правото да изтрие коментари към Играта впоследствие.

Награди: 1 бр. портативен говорител SONY SRS-XB31

Печелившият ще бъде избран на случаен принцип, чрез томбола между участниците, дали отговор на зададения въпрос, с помощта на специализиран софтуер. Печелившият ще получи награда - 1 бр. портативен говорител SONY SRS-XB31.

Всички участници в Играта безусловно и неотменимо се съгласяват, че резултатите от тегленето са окончателни и не подлежат на оспорване от когото и да е, на каквото и да е основание.

Печелившият участник ще бъде обявен във Фейсбук страница www.facebook.com/technopolisbg. В срок от 1 седмица от публикуването на името му във Фейсбук страница www.facebook.com/technopolisbg печелившият участник трябва да се свърже с Организатора чрез лично съобщение във Фейсбук страница www.facebook.com/technopolisbg, като посочи телефон за връзка, три имена и населено място, за да получи инструкции, в т.ч. оторизационен код за получаване на наградата. Всички получени от печелившия участник в тази връзка инструкции, дадени му от страна на Организатора в писмена и/или устна форма, са абсолютно задължителни. Организаторът по собствена преценка може да лиши съответния печеливш от правото му да получи награда, при пълно или частично неизпълнение на която и да е от дадените му инструкции. 

За да получи наградата, печелившият участник задължително следва да се легитимира с изпратения от Организатора оторизационен код, да представи документ за самоличност и да подпише всички документи, предоставени му от страна на Организатора, във връзка с предаването на наградата. Печеливш участник, който не е потърсил в срок от три седмици спечелената от него награда, автоматично и безусловно губи правото да я получи.

Краен срок - 13 февруари 2019

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара