Спечелете 10 пътувания до филмовия фестивал във Франция


Краен срок - 19 март 2019

Обичаш европейски филми? Провери познанията си — участвай в конкурса! Наградите са 10 пътувания до филмовия фестивал в Кан през 2019г. с включени разходи за път и хотел. Това е твоят шанс да научиш повече за европейския аудиовизуален сектор и да се срещнеш с представители на филмовата индустрия.

За всеки правилен отговор получаваш една точка.

Получаваш една допълнителна точка, ако следваш @MEDIAprogEU в Twitter и/или CreativeEuropeEU във Facebook (максимум една точка). Ако това е така, посочи профила си в социалните медии във формуляра за контакт.

Победители са десетимата участници с най-висок резултат. Ако има участници с еднакви резултати, за определяне на победителите ще бъдат използвани въпроси за елиминиране.

Можеш да изпратиш максимум три отговора, но можеш да спечелиш само веднъж.

Списъкът с победителите ще бъде обявен в началото на април 2019 г.


Трябва да си навършил поне 18 години (към 19 март 2019 г.), за да участваш в този
конкурс.

Право на участие имат всички постоянно пребиваващи в страна от ЕС граждани, както
и лица, които са постоянно пребиваващи в страни, официално подписали споразумение
за участие в програмата „Творческа Европа“ не по-късно от 31 декември 2018 г.
(Исландия, Норвегия, Албания, Босна и Херцеговина, бивша югославска република
Македония, Черна гора, Република Сърбия, Грузия, Молдова, Украйна и Тунис ).
Това правило не важи за служителите на институциите на ЕС и техните най-близки
роднини — те не могат да участват в този конкурс.

Работещи във филмовата индустрия също не могат да се включат в него, с изключение
на студенти по филмово изкуство в редовна форма на обучение. Решението на
организаторите за това какво се разбира под „работещ във филмовата индустрия“ е
окончателно.

Наградата включва двупосочен билет до Кан за лице от някоя от горепосочените
държави и две нощувки. Ние поемаме уреждането на пътуването и нощувките.
Победителите носят отговорност за всякакви други разходи и формалности,
включително здравна застраховка, пътуване в своята страна и визи, ако са необходими.

Победителите ще присъстват на две прожекции на филми в секции „Петнадесетдневка
на режисьорите“ и „Седмица на критиката“. Те ще получат пропуск за достъп до
помещенията, в които се провежда фестивалът. Поради съображения за сигурност не
можем да гарантираме достъп до всички прояви в рамките на фестивала.

Не можеш да претендираш за каквито и да е права на основание на този конкурс.
При съмнение за измама организаторите си запазват правото да дисквалифицират
съответните кандидати.

Организаторите си запазват правото да предложат награда с подобна стойност, ако
пътуването бъде отменено поради обстоятелства извън техния контрол.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара