Спечелете 3 дрона, слушалки, мишки, раници и колонки от Canyon


Краен срок - 18 март 2019

Купи Canyon и спечели над 1000 награди!

С покупката на всеки продукт Canyon можеш да спечелиш страхотни награди всяка седмица!

За участие в играта и томболата за награди е нужно да направите следното:

1. Купете продукт на Canyon от произволен магазин.
2. Запазете касовата бележка.
3. Попълнете формата на играта с Вашите данни.
4. Качете снимка на касовата бележка от покупката, така че на нея да са видни датата и описанието на продукта. Ако в бележката липсва точно описание, снимайте бележката заедно с опаковката на продукта Canyon.
5. Следете Facebook страницата за тегленето на наградите. Ще се свържем с всеки печеливш по имейл или телефон, за да уточним начина на получаването им.

Можете да спечелите:

    80 бр. раници
    220 бр. портативни Bluetooth колонки
    80 бр. геймърски слушалки
    120 бр. геймърски мишки
    500 бр. стерео слушалки с микрофон

3 страхотни дрона DJI Mavic AIR

Можете да участвате в играта на Canyon като закупите продукт на марката от всеки магазин за компютърни аксесоари на територията на Република България по време на периода на провеждане на играта и регистрирате касовата бележка на тази страница.

В томболата за големите награди участват само касови бележки, издадени за артикули с марката CANYON, на стойност равна или по-голяма от 15,00 лева с ДДС.

Eдин потребител може да участва в Играта неограничен брой пъти с неограничен брой покупки, като при всяка една последваща покупка на продукт с марката CANYON потребителят следва да се регистрира по указания по-горе начин. Колкото повече касови бележки регистрира участникът, толкова повече се увеличава шансът му за успех в Играта.
Забележка: Участникът може да снима/изпрати една касова бележка само веднъж за участие в Играта. При повторно изпращане на същата касова бележка от него или от друг участник, Организаторът има право да не обработва всяко следващо изпращане на вече регистрираната касова бележка.

Ако по време на Играта бъде установено, че една касова бележка е регистрирана повече от веднъж от един или няколко участника, за валидна регистрация се счита първата по време регистрация на дадената касова бележка. В този случай, ако печалбата се падне на някоя от последващите регистрации на същата касова бележка, Организаторът има право да откаже предоставянето на спечелената награда.

Всяка една касова бележка участва самостоятелно в жребия за седмичните награди, за седмицата, в която е била регистрирана. Касовите бележки, регистрирани през дадена седмица, не участват в жребия за награди през следващите седмици и се изключват от списъка за теглене за седмични награди, но участват в жреби за тегленото на големите награди, в случай че отговарят на изискванията нa т 3.4.

Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите условия. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелената в резултат на такива действия награда.

Участникът трябва да съхранява всички регистрирани касови бележки, за да ги представи за справка при спечелване и получаване на награда. Допуска се сканирано или фото копие на бележката.

Участниците в Играта се състезават за 125 бр. седмични предметни награди и 3
броя – големи предметни награди, съгласно списък на наградите, приложен към настоящите условия. Седмичните предметни награди се теглят пропорционално от всяка категория, посочена в списъка на наградите.

Наградите се разпределят на случаен принцип, пропорционално посредством ползването на цифров генератор, активен на следния електронен адрес:
http://www.numbergenerator.org/randomnumbergenerator

Всеки понеделник, Организаторът провежда тегленето на седмичните награди за касовите бележки, регистрирани през предходната седмица. Извършването на тегленето се документира посредством видео заснемане, като в рамките на следващия ден, заснетото видео и информацията за съответните победители се оповестяват на facebook страницата на Организатора.
Забележка: В случаите, в които денят за избор на победител е национален празник, жребият и оповестяването на печелившите ще бъде извършено в първия работен ден след него.

Победителите, спечелили големите награди, ще бъдат избрани на 19.03.2019 г., при посочения по-горе принцип. Касовите бележки, които участват в този жребий, са тези, които са регистрирани до 23:59 ч. на 17.03.2019 г.

В случай че по време на Играта или след нейния край бъде установено, че някои от спечелилите участници не отговарят на настоящите условия, техните награди ще
бъдат разпределени измежду всички участници в Играта от посочения по-горе генератор.

В деня на провеждане на жребия Организаторът има ангажимент да се
свърже с победителите по телефон или по електронна поща. За целта, Организаторът
използва предоставените от участниците данни, при извършената от тях регистрация на
съответната касова бележка.

Всеки, спечелил награда в Играта, има възможност да я получи лично,
като посети централния офис на Огранизитора, посочен в т. 1.1 по-горе, или по
куриер, на посочен от него адрес.

Наградите следва да бъдат получени в рамките на 1 месец от
провеждането на съответното теглене, като след изтичането на този срок
спечелилият участник губи правото си на награда.

Участниците са длъжни да съхраняват касовите бележки за целия
период на Играта и при спечелване на награда да предоставят за справка оригинал
на касовата бележка. В случай, че печелившият не представи валидна касова бележка,
съдържаща точно реквизитите, които са били регистрирани, той няма право да получи
наградата.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара