Спечелете 20 ваучера за KFC


Играта е приключила!

Имената на печелившите се обявявят на www.facebook.com/KFC.Bulgaria и https://www.instagram.com/kfcbulgaria/ в първата седмица на януари 2019 г. – между 02.01.2019 г. и 04.01.2019 г.Участник в Играта е всяко физическо лице, което:

1. има публично достъпен профил във Facebook и/или в Instagram и е последвало/харесало интернет-страницата на Организатора във Facebook https://www.facebook.com/KFC.Bulgaria/ и/или Instagram https://www.instagram.com/kfcbulgaria/;

2. изпълнило е условията на предизвикателството “Заедно на Коледа с приятели“ от публичното видео на Павел Колев и Христо Стефанов, публикувано във фейсбук страницата им https://www.facebook.com/pavelkolevofficial/

3. Публикувало е своя снимка заедно с приятели по време на коледно събиране с хаштаг #KFCChristmasTogether в една от двете социални мрежи – Facebook и/или Instagram.
За валидно участващ играч ще се приема само този, която отговаря на изискванията на настоящите условия.

С публикуването на снимка на своята игра участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите Правила.

Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора.

Всяко лице има право да участва в Играта само чрез 1 (един) Instagram и/или Facebook профил. Всяко лице може да участва неограничен брой пъти, като може да спечели само една награда.

Играта не е спонсорирана, одобрена, администрирана или обвързана по друг подобен начин с Instagram и Facebook. Участниците в Играта са уведомени за факта, че инцидентно изискваната от тях информация в хода на участие в Играта се предоставя на Организатора, а не на Instagram и Facebook.

С приемането на настоящите правила участниците се съгласяват и декларират, че нямат и няма да отправят никакви искания и претенции към Facebook и Instagram във връзка с участието си в и/или достъпа си до Играта и че ще отправят всички свои искания и претенции, както и въпроси, коментари и оплаквания в тази връзка, само и единствено към Организатора.

Снимките на участниците следва да не съдържат послание или каквото и да е друго съдържание, което:
- е порнографско, съдържа елементи на сексуално или друго насилие или противоречи по какъвто и да е друг начин на морала и добрите нрави; - е насочено срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве или срещу правата и свободите на други граждани;
- е насочено срещу или накърнява доброто име на Организатора, Агенцията или което и да е трето лице;
- съдържа заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
- пропагандира дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия; призовава към насилие, извършване на престъпление, разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
- проповядва агресивна или недемократична идеология;
- нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;
- се отнася до търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация;
- нарушава каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително право на собственост, право на интелектуална собственост и други;
- противоречи на действащото законодателство и на настоящите Правила. Коментари под видеото, които по какъвто и да е начин нарушават изискванията по предходните разпоредби, няма да бъдат допускани до участие в Играта.
Организаторът си запазва правото да не допуска и съответно да премахва всички коментари, които противоречат на настоящите правила.

За периода на играта ще бъдат раздадени 20 броя дегустационни чека (ваучери), срещу които могат да бъдат опитани продукти в KFC ресторанти, собственост на Самекс ЕООД.

Дегустационният чек е разделен на секции, от които може да бъде избрана по една позиция от всяка секция:

Секция А:
 - Меню 8 пикантни крилца;
 - Меню 5 стрипс;
 - Меню 2 парчета пиле;
 - Филе / Зингер меню;
 - Twister меню;
 - Tower меню
Секция Б:
 - Чийзкейк
 - Донат

Имената на печелившите се обявявят на www.facebook.com/KFC.Bulgaria и https://www.instagram.com/kfcbulgaria/ в първата седмица на януари 2019 г. – между 02.01.2019 г. и 04.01.2019 г.

Всеки печеливш следва да потвърди получаването на определената награда не по-късно от 10.01.2019 г. В случай, че печеливш не се свърже с Организаторът до 10.01.2019 г. или не предостави необходимата информация, печелившият губи правото да получи спечелената награда. Участващи ресторанти са следните:
- София - http://kfc.bg/corporate/restaurants/garibaldi/; http://kfc.bg/corporate/restaurants/mall/; http://kfc.bg/corporate/restaurants/parkcentersofia/; http://kfc.bg/corporate/restaurants/stambolijski/; - Пловдив - http://kfc.bg/corporate/restaurants/plovdiv/; - Бургас - http://kfc.bg/corporate/restaurants/burgas/;

Наградите могат да бъдат получени от печелившите не по-късно от 15.02.2019 г. вкл. в посочения от организатора ресторант на KFC в България, в рамките на работното време на съответния ресторант, като след посочената дата печелившите губят правото да получат спечелените награди.

Наградите не могат да бъдат получавани от трето лице, различно от печелившия.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност, ваучери, друга предметна награда или стока, както и срещу услуги.


Краен срок - 31 декември 2018

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара