Спечелете 4 ваучера по 800 лв. от моторни масла Havoline


Краен срок - 31 декември 2018

Тази промоция важи само за законно пребиваващи в България лица над 18-годишна възраст, с изключение на служители на организатора, техните семейства (родители, деца, братя и сестри, съпруг/съпруга и партньори, съжителстващи на семейни начала) и професионално обвързаните с тази промоция лица.

Важи само при покупка и е необходим достъп до интернет. Моля, запазете касовата бележка, тъй като може да ви бъде поискано доказателство за покупката, за да се потвърди въведения печеливш код.

За да въведете код: Закупете промоционален продукт (вж. т. 6 за пълния списък с всички промоционални продукти), след това посетете www.texaco-competitions.com/Havoline  и въведете уникалния код, който е посочен на стикера върху промоционалния продукт, за да разберете веднага дали печелите.

Разрешено е неколкократно въвеждане на различни кодове по време на промоционалния период, но за всяко въвеждане е необходимо да бъде закупен отделен промоционален продукт с уникален код.

Промоционални продукти: Моторни масла Havoline в опаковки по 1l, 4l, 5l и 20l, обозначени с промоционалния стикер.

Наградите: 4 подаръчни ваучера „Златни моменти“ на стойност 800 лв.

Победителите ще получат съобщение по електронна поща с включен електронен ваучер за пакет „Златни моменти“.

Пакетът „Златни моменти“ е валиден за редица дейности – вж. www.goldenmoments.com/havoline  за повече информация. По отношение на дейностите могат да важат допълнителни Общи условия, като изисквания за възраст, тегло или здравни ограничения, както и стандартните условия за пакети „Златни моменти“: goldenmoments.co.uk/page.html/terms_text.

Победителите могат да използват електронния ваучер на стойност 800 лв. за дейности с по-висока стойност, но ще трябва да доплатят за всички допълнителни разходи. Ако електронният ваучер се използва за дейност под стойността на електронния ваучер, оставащата сума се запазва в подаръчния ваучер.

Електронните ваучери важат една година от датата на издаване.

Избор на победител: 4-те печеливши момента (и свързаната с тях награда) са разпределени на случаен принцип и по сигурен начин са свързани с определени моменти във времето през промоционалния период. Участниците, които първи въведат кода си в един от тези печеливши моменти или след него, печелят определената награда. Ако не бъде заявена печалба за даден определен печеливш момент, тя се прехвърля за следващия печеливш момент, така че всяка една от наградите да може да бъде спечелена.

Участниците, които първи въведат кода си в един от тези печеливши моменти или след него, веднага ще бъдат уведомени, че печелят и ще бъдат приканени да предоставят допълнителна информация, за да заявят своята награда. Организаторът си запазва правото да изиска касова бележка като доказателство за покупката.

Спечелилите дават съгласието си организаторът да използва името им и района на пребиваване, когато обявява спечелилите в промоцията, като това се извършва при разумна степен на публичност.

Наградите не могат да бъдат прехвърляни или заменяни и не могат да бъдат осребрени в паричната им стойност или предоставени под някаква друга форма. Ако по някаква причина наградата не е на разположение, организаторът си запазва правото да я замени с друга награда по свое усмотрение, на същата или по-висока стойност.

Ако поради някаква причина някой част от настоящата промоция не може да бъде изпълнен както е планирано, включително поради заразяване с компютърен вирус, неизправност в мрежата, програмни грешки, опит за намеса, неразрешен достъп, измама, техническа повреда или каквато и да е друга причина извън контрола на организатора, която нарушава или засяга администрирането, сигурността, добросъвестността, почтеността или добрия тон на протичане на тази промоция, организаторът може по свое усмотрение да отмени, прекрати, промени или временно да преустанови промоцията или да обяви за недействителни всички засегнати въведени кодове.

Организаторът може да откаже да предостави награда или да поиска нейното възстановяване, в случай на проявена от участник измама или недобросъвестност, или на неправомерност съгласно настоящите Общи условия.


ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара