Спечелете 488 ваучера всеки на стойност 500 лв. от магазини BILLA


Играта е приключила!

Печелившите участници се обявяват на плакат в съответния магазин, където са изтеглени от седмичната томбола, по следния начин: на плаката се посочват номерата на клиентските карти BILLA Card на печелившите и телефонните им номера без последните 3 цифри.Празничното настроение и коледният дух превземат BILLA!

От днес до края на Коледа (26.12.2018г) всяка седмица всеки BILLA магазин ще раздава страхотни награди, за да бъде празникът вълшебен. Стотици ваучери за пазаруване на стойност от 500 лева ви очакват в коледния чувал с награди на BILLA.

В празничната томбола може да участва всеки пълнолетен, който пазарува за сума над 30 лева, използвайки своята BILLA Card. Ще получите талон за участие, генериран на касовия ви бон, който трябва да попълните и да пуснете в обозначените за целта урни. Толкова е лесно!

Всяка седмица, в периода на кампанията, всеки BILLA магазин чрез томбола ще раздава ваучери за пазаруване на стойност 500лв.

Ето и как ще бъдат разпределени тегленията на печелившите участници в празничната BILLA томбола:

На 5.12.2108г. ще бъдат изтеглени първите 122 късметлии, които са участвали в томболата от 29.11.2018г. до 18:00 на 5.12.2018г.

Вторите победители в томболата ще бъдат изтеглени на 12.12.2018г., в нея участва всеки пуснал отрязъка от касовия си бон от 5.12.2018г. до 18:00ч. 12.12.2018г.

Участниците в томболата от 12.12.2018г. до 18:00ч. на 19.12.2018г ще бъдат изтеглени на 19.12.2018г.

Последните 122 победители, които ще грабнат и последните ваучери за пазаруване, всеки от които на стойност 500лв. , ще бъдат сред участвалите в празничната коледна томбола от 19.12.2018г. до 18:00ч. на 26.12.2018г. и ще станат ясни на 26.12.2018г.

Нека направим Коледа, такава каквато я искаме – с подаръци безкрай!

Наградите, които могат да бъдат спечелени, са 488 ваучера за пазаруване в магазини BILLA, всеки на стойност 500 лв. Ваучерът ще бъде електронен BILLA ваучер (пластика), всеки зареден с 500 лв.

Всеки електронен ваучер може да се използва многократно до изчерпване на заредената в него сума.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Право на участие в томболите имат всички дееспособни физически лица, навършили 18 години, които са направили покупка с клиентска карта BILLA при условията, описани по-долу.

За участие в томбола за спечелване на награда е необходимо в периода на Кампанията да бъде извършена покупка в магазин BILLA на стойност минимум 30 лв. с клиентска карта BILLA Card. За всеки 30 лв. участникът получава 1 талон за участие за съответната седмична томбола. Талонът за участие се генерира автоматично и се отпечатва на касовата бележка.

В случай че клиент направи покупка на стойност по-ниска от 30 лв. и в рамките на същата седмица (за една седмица се счита периодът от 18 часа в сряда до 18 ч. на следващата сряда) направи следващи покупки, с които достига стойността от 30 лв., заедно с касовата бележка за последно направената покупка клиентът получава един талон за участие за съответната седмична томбола.

Например:

    При покупка на стойност 31 лв. на 29.11.2018 г., клиентът получава 1 талон за участие за първата седмична томбола, която ще се проведе на 05.12.2018 г.
    При покупка на стойност 3 лв. на 07.12.2018 г. и втора покупка на стойност 28 лв. на 10.12.2018 г., заедно с касовата бележка за втората покупка клиентът получава 1 талон за участие във втората седмична томбола (12.12.2018 г.)
    При покупка на стойност 61 лв. на 17.12.2018 г., клиентът получава 2 талона за участие в третата седмична томбола (19.12.2018 г.).

Заявяването за участие в седмичната томбола се извършва чрез попълване на талона и пускане в урната, намираща се в магазина BILLA, в който е получена касовата бележка. Талонът за участие е валиден, ако е откъснат от касовата бележка и съдържа коректно попълнен телефонен номер за контакт.

Всеки клиент може да участва с неограничен брой талони. Един клиент може да спечели една награда от седмично теглене, направено в един магазин BILLA.

В рамките на деня, следващ тегленето на наградите, представител на БИЛЛА уведомява по телефона спечелилите участници.

В случай че в рамките на деня спечелил участник не отговори на 3 (три) позвънявания на представителя на БИЛЛА и/или не потвърди получаването на наградата, същият губи правото да получи награда. В този случай се пристъпва към свързване с изтегления първи по ред резервен участник, като по отношение на него се прилагат описаните в предходното изречение правила.

Печелившите участници се обявяват на плакат в съответния магазин, където са изтеглени от седмичната томбола, по следния начин: на плаката се посочват номерата на клиентските карти BILLA Card на печелившите и телефонните им номера без последните 3 цифри.

Наградите се получават от магазина BILLA, в който спечелилият участник е бил изтеглен. Крайният срок за получаване на награда е 2 седмици от тегленето на печелившия от съответната седмична томбола в магазина BILLA. Всички претенции за награди, предявени след определения краен срок, се считат за невалидни.

За получаването на награда се подписва приемо-предавателен протокол в два екземпляра. Спечелилият участник следва да удостовери самоличността си с представяне на документ за самоличност и клиентска карта BILLA Card. При несъвпадение на кода на клиентска карта BILLA с данните от талона за участие, спечелилият участник губи правото да получи награда.

Спечелилият участник подписва в два екземпляра служебна бележка съобразно изискванията на чл. 45, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Служебната бележка съдържа информация за пазарната стойност на получената награда. Стойността на получената награда представлява облагаем доход по смисъла на чл. 35, ал. 2 от ЗДДФЛ и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. Спечелилият се задължава да декларира и плати данък върху спечелената награда при спазване разпоредбите на ЗДДФЛ. Служебната бележка следва да се приложи към Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

В случай че спечелил участник не отговоря на някое от изискванията, посочени в настоящите официални правила за провеждане на Кампанията, същият губи правото да получи награда.


Краен срок - 26 декември 2018

ЛИНК за участие

2 Коментари

 1. А обаждате ли се на спечелилите лично?
  На таблото в магазинът в Плевен,Мол център ,видях един единствен обявен.Таблото седеше забутано извън магазина

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте, молим обърнете се към организаторите, а най-добре към управата на съответния магазин. Ние само популяризираме играта, нямаме отношение към раздаването на награди.

   Изтриване

Публикуване на коментар

По-нова По-стара