Спечелете 3 таблета Huawei MediaPad T3 10 и часовник MyKi Touch


Краен срок - 31 декември 2018

Време е за подаръци с А1 клуб

А1 клуб през месец декември ще подари уникална коледна изненада на четирима свои лоялни клиенти. Участвай в играта този месец и може да спечелиш един от три таблета Huawei MediaPad T3 10 или часовник MyKi Touch.

Подари си безброй минути забавления, видео и игри с таблетите на Huawei. Или пък зарадвай най-младите членове на семейството с практичен и удобен MyKi часовник. С негова помощ децата са винаги под око, а възрастните могат да са спокойни.

Пожелай си хубава Коледа и успешна Нова година с нашите подаръци.

Игрите с А1 клуб вече стават традиция. Важно е да отбележим, че участието по никакъв начин не е обвързано с покупка. Единственото нещо, което трябва да направиш, за да се включиш е да попълниш кратката ни регистрационна форма по-долу и да посочиш своя клубен номер. Ако не си сигурен какъв е той - няма страшно. Можеш да научиш клубния си номер с безплатен SMS на кратък номер 1414.

Не губи време! Чудесата се сбъдват!

Участник в Кампанията може да бъде дееспособно физическо лице: (а) което към началната дата на Кампанията е абонат със срочен абонамент по действащ договор за услуги с А1 (с изключение на абонати на тарифни планове bob, Loop и blizoo) и член на програмата А1 клуб; и (в) което в Периода на участие изпълни условията по т. 4 по-долу.

Съответното лице има право да участва в тегленето на наградите от Кампанията, ако няма непогасени изискуеми задължения към А1 и достъпът до услугите, които ползва, не е спрян през Периода на участие и към момента на получаване на наградата.

Всеки, който отговаря на условията по т.3 и желае да участва в Кампанията трябва да се регистрира, като:
1. посети Интернет страницата на Кампанията,
2. прочете и приеме настоящите Правила, публикувани на Интернет страницата на Кампанията,
3. да попълни регистрационната форма, налична на Интернет на страница на Кампанията, като въведе следните свои данни: две имена (име и фамилия), телефон за контакт, имейл адрес и клубен номер;
4. да потвърди своето участие, като изпрати попълнената регистрационна форма чрез кликване върху бутона „Изпрати“.

Един Участник може да се регистрира няколко пъти по описания ред. Независимо от броя на регистрациите един Участник може да спечели само една от наградите по т.5 по-долу.

Наградите от Кампанията са 3 /три/ броя таблети Huawei MediaPad T3 10 - Model: Ags-L09, Цвят: Space Gray, ROM 16GB, RAM 2GB и 1 /един/ часовник Myki Touch, Цвят: зелен.

Определянето на Участникът, който ще спечели Наградата, се извършва посредством електронно теглене чрез използване на специализиран автоматичен софтуер, в присъствието на комисия, съставена от служители на Организатора, която удостоверява резултатите от определянето на печелившия участник. Тегленето се извършва по клубен номер, като печеливш участник е лицето, притежател на клубния номер. Ако притежателят на клубния номер е различен от лицето, което се е регистрирало, се прилага т.6.6, последно изречение.

Тегленето ще се проведе на 07.01.2019 г. в централния офис на А1.

След определяне на печелившите Участници се изтеглят още 4 (четирима) резервни печеливши Участника. Всеки резервен печеливш Участник може да замести предходния изтеглен, при условие, че последният не отговаря на определените в тези Правила условия, не може да бъде открит и/или не може да получи наградата в срока по т. 7. от настоящите Правила.

В срок до 10 (десет) работни дни от определянето на печелившите Участници по реда на предходната точка 6 (Разпределяне на наградите) Организаторът уведомява съответните печеливши Участници за спечелената награда чрез SMS на номера, който всеки от тях е посочил в регистрационната форма и/или чрез съобщение на имейл адреса, който е посочил в регистрационната форма.

Печелившите Участници ще могат да си получат наградите по куриер на посочен от тях адрес, от магазин на А1 или на място в централата на А1 на адрес ул. Кукуш 1, сграда 1. Преди да получи наградата печелившият Участник следва да се легитимира с лична карта. Наградата може да бъде получена и от пълномощник, който се легитимира с лична карата и нотариално заверено пълномощно от печелившия участник. Получаването се удостоверява с протокол, подписан от двете страни или куриерска разписка/ товарителница.


ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара