Спечелете сушилня с термопомпа Absolute Care от AEG


Играта е приключила!

Печеливш: Валерия Валентинова от МанастирищеСпечелете сушилня с термопомпа от AEG!

Включете се в коледната игра на AEG! Изпълнете условията по-долу и можете да спечелите сушлня с терпомомпа AEG Absolute Care T8DBE48S! Крайният срок за участие е 31 декември 2018 г. Печелившият ще бъде изтеглен на лотариен принцип и обявен на Facebook страницата на AEG България на 7 януари 2019 г.

Право на участие в играта има всяко физическо лице с местонахождение в България, навършило 18 години. В играта нямат право да участват служители на "Балкан Стор" ЕООД и „Екшън Глоубъл Къмюмикейшънс“ ЕООД, както и членове на техните семейства – родители, деца, братя, сестри, съпрузи.

За участие в играта не е необходимо закупуването на какъвто и да било продукт с марка „AEG‟ или друг продукт на ОРГАНИЗАТОРА. Не е необходимо заплащането на такса.

За участие в играта, за участникът е необходимо да изпълни 2 стъпки, описани на страницата на играта на уебсайта на AEG България. Стъпка 1: Участникът трябва да отговори правилно на въпроса в регистрационната форма на играта и да предостави име и фамилия, email адрес, адрес и телефон за връзка.  Стъпка 2: Участникът трябва да сподели страницата на играта чрез бутоните  "Препоръчване" (Recommend) или "Споделяне" (Share) от личния си профил във Фейсбук.

В случай, че потребителят отговаря на условията за участие, посочил е правилния отговор и е изпълнил точно стъпките в конкретната игра, името му се включва в механизма за печелене на наградата, обявен в текста на страницата на играта.

Печелившият участник се избира на случаен лотариен принцип измежду всички участници, изпълнили условията по т. 6.1. в играта.

Забранени са действия от страна на участниците, с които се увеличава възможността за спечелване на награда, посредством използване на средства и методи, различни или противоречащи на зададените в Правилата.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява печелившия участник чрез обаждане на телефона или изпращане на имейл, посочен в срок от 7 /седем/ работни дни след изтеглянето на печеливш. Печелившият следва да предостави следните данни: три имена, телефон за връзка и адрес, на който желае да получи наградата си. Наградата ще бъде доставена чрез куриер (за сметка на Организатора) в срок до 30 /тридесет/ работни дни от датата на получаване на посочените в предходното изречение данни.

Наградата се получава от печелившия след представяне пред куриера на документ за самоличност и подписване на приемо-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на наградата.

В случай че в 10-дневен срок, изчислен в календарни дни, от тегленето на наградата не може да бъде осъществена връзка с печелившия участник с оглед получаване данните за извършване на доставка на спечелената награда, наградата се разпределя чрез жребий измежду всички останали участници в играта, в 30-дневен срок след приключване на играта.

Наградата Сушилня с термопомпа AEG 8000 Absolute Care модел T8DBE48S се предоставя от ОРГАНИЗАТОРА чрез неговите дистрибутори в България и се обявява на страницата на играта на уеб сайта на AEG България и на Фейсбук страницата на AEG България.

Печелившият следва да декларира спечелената награда, ако нейната пазарна стойност е над 30 лева. Съгласно чл. 8 от ЗДДФЛ на облагане подлежат парични и предметни награди, получени от физически лица от игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител.

Препоръчителната цена на дребно с ДДС на наградата е 1249 лв.


Краен срок - 31 декември 2018

ЛИНК за участие

3 Коментари

Публикуване на коментар

По-нова По-стара