Спечелете 150 преносими високоговорители SONY XB10 от Nivea


Краен срок - 31 декември 2018

ИЗБЕРИ ПЕРФЕКТНИЯ ПОДАРЪК, ЗА ДА ВИДИШ ЛЮБИМАТА УСМИВКА

Коледа е онзи празник, който винаги свързваме с купуване и получаване на подаръци. Въодушевлението, което изпитваме, докато правим това, е неописуемо и очакването на радостните моменти при отварянето на подаръка и изражението по лицето на получателя са истинска еуфория за всеки от нас.

Но преди всичко, е важно да отделиш време, за да избереш перфектния подарък за твоите близки - този, който ще ги накара да се усмихнат!


СПЕЧЕЛИ СУПЕР НАГРАДА ЗА ТЕБ ИЛИ БЛИЗКИТЕ СИ!
Всеки един закупен подаръчен комплект от NIVEA и/или NIVEA MEN може да ти донесе страхотна награда! Избери един от невероятните подаръчни комплекти на NIVEA и/или NIVEA MEN, регистрирай касовата бележка във формуляра по-долу и спечели 1 от 150 преносими високоговорители SONY XB10! Супер награда за супер настроение през цялата зима!

Промо играта се провежда в периода 12.11.2018 - 31.12.2018 г. включително, в избрани търговски обекти/ търговски вериги на територията на Република България, предлагащи подаръчни комплекти от асортимента на марката NIVEA или NIVEA MEN описан в Приложение 2. Списък с участващите обекти може да се открие в Приложение 1.

Тъй като избраните търговски обекти/търговски вериги не са Организатор/Съорганизатор на Промо играта, служители, работещи в тези избрани търговски обекти/търговски вериги, както и техни роднини по права или съребрена линия до четвърта степен, включително: деца, родители, братя, сестри, съпрузи, имат право да участват в Промо играта.

Всяко лице, желаещо да участва в Промо играта, следва да направи Покупка на поне 1 (един) подаръчен комплект от асортимента на една от марките – NIVEA или NIVEA MEN в избраните търговски обекти/търговски вериги на територията на Република България по време на периода на Промо играта, да попълни всички задължителни полета в Регистрационната форма за участие на следната интернет страница - https://nivea.bg/xmas, да прикачи снимка на оригинал на касовата бележка/фактурата, удостоверяваща Покупката, както и да изрази изричното си съгласие за събирането и обработването на личните му данни за целите на Промо играта.

Участникът отговоря за верността и коректността на предоставените от него данни.

Всеки Участник има право да участва в Промо играта многократно, като за всяко участие следва да изпълни изискванията, регламентирани в настоящите Официални правила, и по-конкретно тези, описани в т. 6.1 и прикачи снимка на оригинал на нерегистрирана до момента касова/бележка фактура.. Всяка регистрация, направена по реда на настоящите Официални правила, се счита за лично направена.

Ако с една касова бележка/фактура са закупени повече от 1 (един) подаръчен комплект от асортимента на една от марките- NIVEA или NIVEA MEN, клиентът може да направи само една Регистрация за участие с тази касова бележка/фактура и неговото име ще участва в томболата само веднъж. Оригиналът на касовата бележка/фактура за извършената Покупка на подаръчен комплект/ комплекти NIVEA или NIVEA MEN следва да бъде запазена от клиента, за да я представи, в случай че бъде избран за Печеливш участник по реда на т. 6.10 от настоящите Официални правила.

Независимо от броя на направените регистрации за участие, всеки Участник може да спечели само една Награда. За целите на провеждане на томболата всеки Участник ще се счита за уникален посредством своя e-mail и телефонен номер. Ако двама или повече от изтеглените Печеливши участници имат един и същ e-mail адрес или телефонен номер, за валидна ще се счита първата по време Регистрация на интернет страницата на Организатора, а всяка следваща ще се счита за дублирана, поради което и невалидна.

Цената на участващите в Промо играта подаръчни комплекти се определя от съответния/-ата търговски обект/търговска верига.

Не участват в разпределението на Наградите лица, които са:
* участвали с касова бележка/фактура за покупка на каквито и да е други подаръчни комплекти, различни от комплекти NIVEA или NIVEA MEN;
* участвали в Промо играта с касова бележка/фактура за закупени подаръчни комплекти NIVEA или NIVEA MEN, преди началото и след края на срока на провеждане на Промо играта;
* участвали в Промо играта с дубликат на касова бележка/фактура за закупени подаръчни комплекти NIVEA или NIVEA MEN
* попълнили Регистрационна форма, в която липсват пълните данни на Участника, съгласно разпоредбите на настоящите Официални правила, а именно - три имена, дата на раждане, e-mail и телефон за връзка, качена снимка на касова бележка/фактура, удостоверяваща Покупката на поне 1 (един) подаръчен комплект с марка NIVEA или NIVEA MEN, както и такива, направили Регистрации с качени снимки на касова бележка/фактура, от които не е добре видима направената покупка и дали отговаря на необходимите изисквания за участие в Промо играта, регламентирани в настоящите Официални правила

На 25.01.2019 г. в офис на представителя на „Байерсдорф България“ ЕООД – „Република Интерактив“ СРЛ (Republika Interactive SRL), VAT №: RO23981359, дружество, регистрирано съгласно законодателството на Република Румъния, на адрес: Румъния, гр. Букурещ, Сектор 2, ул. „Барбу Вареску“ № 137А, ще бъдат изтеглени имената на 150 (сто и петдесет) Печеливши участници, в присъствието на 5-членна комисия. Тегленето на наградите ще се извърши на случаен принцип - електронно чрез платформата www.random.org, като тегленето ще бъде заснето посредством видео. Заедно с имената на сто и петдесетте Печеливши участници, ще бъдат изтеглени и имената на петнадесет резервни такива. Изтеглянето на имената на Печелившите участници се извършва в следния ред – първо се изтеглят имената на 150 печеливши, след което се изтеглят имената на 15 резервни печеливши участници.

За резултатите от тегленето на Печелившите участници се съставя протокол, който ще бъде наличен на 31.01.2019 г. на интернет адрес: https://nivea.bg/xmas. Всички Печеливши участници ще бъдат информирани от Организатора за това, че са спечелили Награда от Промо играта, до 18.00 часа на 28.02.2019 г. - чрез позвъняване на посочения от тях телефонен номер. В случай че Организаторът не може да се свърже повече от 2 пъти с Печеливш участник на посочения от него телефонен номер, този Участник се замества от изтеглените резервни печеливши участници. Заместването се извършва по реда на изтеглянето на резервните Печеливши участници.

Всички Печеливши участници, желаещи да получат своята Награда, следва да предоставят адрес за доставка на Наградата на територията на Република България, като във връзка с данъчното облагане на получените предметни награди на стойност над 30,00 лв. (тридесет лева) - Организаторът предоставя на всеки от Печелившите участници, желаещи да получат своята Награда, служебна бележка за стойността на спечелената и получена Награда. За целите на издаване на служебната бележка по чл. 45, ал.7 от ЗДДФЛ, Печелившите участници следва да предоставят на Организатора допълнително свои лични данни: ЕГН и постоянен адрес и писмено да изразят изричното си съгласие личните им данни да бъдат събрани, обработвани и съхранявани от Организатора, единствено за целите на изпълнение на задълженията му по ЗДДФЛ. Служебната бележка се използва при подаване на годишна данъчна декларация съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ. Организаторът не носи отговорност при неспазване на задълженията на Печелившия участник по ЗДДФЛ.

Наградите се доставят чрез куриер на адреса, посочен от Печелившите участници, в срок до петнадесет работни дни от датата на уведомяването на Организатора.

Списък с участващите обекти в Промо играта „NIVEA КОЛЕДНА КАМПАНИЯ“
Всички обекти от търговска верига КАУФЛАНД
Всички обекти от търговска верига dm България
Всички обекти от търговска верига дрогерии Лили
Всички обекти от търговска верига Лидл
Всички обекти от търговска верига БИЛА
Всички обекти от търговска верига Фантастико
Всички обекти от търговска верига ХИТ
Всички обекти от търговска верига МЕТРО
Всички обекти от търговска верига Ремедиум
ВЕСЕЛИНА-БИС
ЕС СИ ЕС
МАРЕШКИ
АПТЕКИ-ЛЮБКА ГЕОРГИЕВА
АПТЕКИ 36.6 - ПЛОВДИВ
АПТЕКИ ЗАПАД - ПЛОВДИВ
АРАКС - ВАРНА
АРКТУР - СОФИЯ
АРОМАТИ-1-БЛАГОЕВГРАД
АРОМАТИ-БЛАГОЕВГРАД
БББ - ПЛОВДИВ
БРАТЯ НЕДЕЛЕВИ - ПЛОВДИВ
ВЕНЕРА ЙОРДАНОВА - САМОКОВ
ВИАЛ 99 ЕООД - ПЛЕВЕН
ВИРЕЯ ЛОМ - СОФИЯ
ГЕОРГИ ВЕНЦИСЛАВОВ 2005 ЕООД - ПЛЕВЕН
ДАНИЕЛА
ДЕНИ 90 - БУРГАС
ЕМ-ДИ - ПЛЕВЕН
ЕСКЕЙП ООД - В.ТЪРНОВО
ЗАЗИ И КО - РУСЕ
ИВЕЛ 5968 - ВАРНА
ЛЕКСИ-ПЛОВДИВ
МАЙ МАРКЕТ - ВАРНА
МАТАДОР - ПЛОВДИВ
МИРА - СОФИЯ
ММ ТРЕЙД-М.БОЕВА ЕТ - ПЛЕВЕН
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ-КАЗАНЛЪК
ПАНАЦЕЯ-ТОНИ - ПЛОВДИВ
ПМ-МАРКЕТ ООД ПБ - ПЛОВДИВ
РКС-РУСЕ
РОЗИ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РУМИОНЕС - ВАРНА
СЕВЪН ЕС - СТАРА ЗАГОРА
СИ БИ ЕС - СТ.ЗАГОРА
СИ МИ ЛИ-БЛАГОЕВГРАД
СОЛАКОВ - ВАРНА
СПАСОВИ И СТИВИ /ХЕФЕСТ КОМЕРС/ В.ТЪРНОВО
СТЕФАН СТЕФАНОВ
СТЕФАНИ ЕООД - ПЛЕВЕН
ТАРИМЕКС - ПЛОВДИВ
ТЕМЕНУГА - СОФИЯ
ТОДОРОВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ТОНИТА - БЛАГОЕВГРАД
ТРИУМФ - ПЛОВДИВ
ФИНЕС ООД - ВРАЦА
ЦБА-МОНТАНА-ЛАРГО ГРУП
ЦБА-ТИМ
ЦБА-ШУМЕН-ТРЪНЧЕВ
ЧА МЕДЕЯ 2002 - СОФИЯ

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара