Спечелете Sony Playstation 4, ваучери по 100 лв. и bluetooth колонки


Играта е приключила!

Печеливши:
Пламен В.
Радинела Г.
vesla i.
Християна В.
Кристиана Ц.
Калоян С.
Елена М.
Кристина К.
Ani P.Коледен късмет си изтегли, забавлявай се и спечели
1 х Конзола Sony Playstation 4 + Игра FIFA 19
3 x Ваучер от grabo.bg на стойност 100лв
5 х Bluetooth колонка

Участието в Играта е безплатно. Всеки участник има право да участва еднократно в рамките на периода на провеждане на играта.

Участието в Играта се осъществява, като потребител, посетил сайта http://info.netinfocompany.bg/xmas2018, въведе имена, мобилен телефон или имейл за връзка с него във формата за участие.

Участникът доброволно предоставя на Организатора на Играта личните си данни за обработване за целите на Играта, по-конкретно – за целите на идентификация на участвалите в Играта лица, записване на същите, както и за целите на идентификация на победителите в Играта и осъществяване на връзка с тях по повод на връчване на спечелените от тях награди. За избягване на всяко съмнение, събираните за целите на организиране и провеждане на Играта лични данни на участниците ще бъдат надлежно изтрити от Нет Инфо след приключване на Играта и изтегляне на печелившите в нея участници, т.е. личните данни следва да бъдат премахнати от всички системи и сървъри на Нет Инфо най-късно на 1 февруари 2019 г. Единствено, данните на спечелилите участници ще бъдат запазени за целите на счетоводна и данъчна отчетност в законоустановените за това срокове.

Печелившите в Играта се определят чрез жребий на случаен принцип измежду всички, взели участие в играта.

Жребият се провежда от Организатора.

За получаване на наградата е необходимо Участникът да потвърди желанието си да се възползва от нея в срок от 5 календарни дни, след като Организаторът на играта се е свързал с него чрез предоставен контакт.
• Продължителност на Играта

Инициали от имената на победителя ще бъдат публикувани на интернет страницата http://info.netinfocompany.bg/xmas2018 на 7 януари 2019 г.

Съгласно действащото българско законодателство всички парични и предметни награди на стойност над 30 лв. (тридесет лева), получени от физически лица чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител, подлежат на данъчно облагане. За целта, Организаторът ще предостави при връчване на наградата съгласно ал. 1 по-горе служебна бележка на всички участници, спечелили награда на стойност над 30 лв. В служебната бележка ще бъде посочена пазарната стойност на получената награда, като печелившите лица трябва да приложат същата служебна бележка към своите годишни данъчни декларации, за да удостоверят стойността на получената награда, подлежаща на деклариране. Ако за издаването на служебната бележка Организаторът се нуждае от допълнителни лични данни относно физическото лице-печеливш, то Организаторът има право да осъществи контакт с лицето, за да получи тази информация с цел изпълнение на своето законово задължение за издаване ма служебна бележка за целите на данъчно деклариране.


Краен срок - 31 декември 2018

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара