Спечелете Xperia XZ3, Xperia XA2 и слушалки от Sony


Играта е приключила!

Печеливши:
Xperia XZ3 печели: Иво Близнаков
Xperia XA2 печели: Таня Михайлова
SONY WH-1000XM2 печели: Елисавета ЦветановаПочувствай магията на Коледните празници всеки ден до края на 2018 г. със Sony Mobile България и спечели страхотни награди с нас!

Ела с нас в къщата на Xperia, справи се с предизвикателствата и може да вземеш един от нашите подаръци, с които да стартираш ударно Новата година! Не забравяй, че всяко ново участие увеличава шанса ти за краен успех в играта.

Готов ли си?

   • За да участвате, вие („Участник“) трябва да достъпите страницата на „XPERIA Xmas Hunt”, споделена на страницата на Sony Mobile BG, активна в периода на Играта.

   • Всеки участник трябва да бъде: минимум на 16 години в деня на подаване на заявката; да е предоставил всички нужни детайли по регистрацията, както са му били изискани в Приложението, за да се запише за участие в играта;

   • Участието в играта не е обвързано с покупка на стока или със сключване на договор за предоставяне на услуга.

   • Играта се организира и провежда само на територията на Република България и е отворена за участие за всички физически лица с постоянно местожителство на територията на Република България, на възраст над 16 години. В Играта не могат да участват служители на Организатора, Агенцията или свързаните с тях компании.

НАГРАДИ В ИГРАТА:

1 място - 1 бр. Xperia XZ3
2 място – 1 бр. Xperia XA2
3 място – 1 бр. безжични слушалки WH-1000XM2

  • Наградите в Играта ще бъде разпределени чрез автоматизиран софутер, на случаен принцип, между всички потребители завършили успешно регистрацията си в активния период на играта.

   • Победителите ще бъдат обявени в пост на стената на FB страницата на Sony Mobile BG на 07.01.19 до 18:00 ч.

   • Организаторът се задължава в срок до 5 работни дни след определяне на победителите в Играта да се свърже с всеки печеливш на посочените от него контакти или e-mail за уточняване начина на получаване на спечелената от него награда.

   • Ако Организаторът не успее да се свърже с печелившия или не получи обратна връзка от него 3 работни дни след уведомяването му от Организатора, то печелившият губи правото да получи своята награда и тя ще бъде предоставена на следващия по ред изтеглен резервен печеливш.

   • Организаторът си запазва правото да избере друг Победител в случай на основателни съмнения, че даден участник е нарушил някое от Правилата за участие в играта и по този начин е ощетил други участници.

   • Организаторът не носи отговорност, в случай че участник е предоставил невалидни данни – непълен или неточен имейл адрес; грешни имена или несъществуващ или деактивиран Facebook профил; грешен, непълен или несъществуващ адрес за получаване на наградата;

   • Наградите ще бъдат изпратени на всички Победители в играта до 3 календарни седмици след предоставяне на всички нужни данни от страна на избраните участници.

   • Организаторът няма да води никаква комуникация с участници или негови представители във връзка с играта по време или след нейното приключване, освен с Печелившите във връзка с предоставянето на наградата. Организаторът няма да носи отговорност за непечеливши претенции, които възникват след изтичането на срока на Играта.

   • Наградите следва да бъдат такива, каквито са посочени по-горе, и не могат да се заменят или отдават на други лица. Няма да бъде предлагана тяхната парична равностойност. Ако, в следствие на обстоятелства извън контрола на Организатора, той не може да предостави посочената Награда, Организаторът си запазва правото да предостави заместваща Награда на същата или по-висока стойност.

   • Във връзка с изменения, влезли в сила от 01.01.2017 по чл. 35, т. 2 от ЗДДФЛ, участниците подлежат на облагане с данъци и такси, породени в резултат от участието или спечелването на награда в играта.

   • Организаторът предоставя на всеки от Печелившите участници служебна бележка за стойността на спечелената и получена награда, като за целите на издаване на служебната бележка печелившите Участници предоставят на Организатора допълнително свои лични данни (три имена, ЕГН и постоянен адрес). Служебната бележка се използва при подаване на годишна данъчна декларация съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ. Организаторът не носи отговорност при неспазване на задълженията на спечелилия участник по ЗДДФЛ.

   • Организаторът не следва, при никакви обстоятелства, да бъде отговорен за забавяния, промени и технически смущения при свързването на участниците със страницата на Играта. Организаторът не следва да бъде отговорен за евентуални неизпълнения на задълженията си по причини, свързани с форсмажорни обстоятелства или други причини, извън контрола му.

Краен срок - 3 януари 2019

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара