Спечелете кухненски роботи, хлебопекарни, домакински уреди и книги от София Мел


Играта е приключила!

Печеливши: https://promo.sofiamel.bg/winnersПокажи своята любов на специален човек!

Въведи своето послание към специален човек

Регистрирай касов бон от покупката на поне 2кг брашно София Мел

Избери подарък за специален човек

Всеки потребител, желаещ да участва в Промоцията, трябва да си регистрира профил в изграденият уеб сайт https://promo.sofiamel.bg или посещавайки официалната Facebook страница на “София Мел” - https://www.facebook.com/sofiamel.bg.

За регистрацията желаещият да участва предоставя две имена (първо име и фалимия), e-mail адрес, телефонен номер и въвежда избрана от него парола.

Желаещите да участват, декларират, че имат навършени 18 години, и приемат официалните правила на Промоцията. Също така декларират, че имат валидно и неограничено право да извършват всички действия във връзка с участието в Промоцията.

След регистрация, всеки един потребител има възможност да добави снимка на касовата бележка от закупени поне 2кг брашно София Мел и да напише послание към специален за него човек. След което избира каква награда иска да му подари (за повече информация виж раздел 4 “Награди”).

Всеки един потребител при въвеждане на данните от т.3.4, може да избере и да изпрати пожеланието на човека, за който е написал пожеланието, под формата на електронна картичка. За целта трябва да въведе имейл адрес, на който да бъде изпратена електронната картичка със специално написано от него пожелание.

Всички написани пожелания от потребители ще бъдат преглеждани и одобрявани, преди да бъдат публикувани в сайта или изпратени под формата на електронна картичка. Не се допуска текст, който съдържа нецензурни, обидни, дискриминационни или послания с негативен характер. Посланията ще се преглеждат и одобряват до 24 ч. след въвеждането им от потребителя.

Всяко едно послание, което не отговаря на условията на т.3.6 няма да бъде одобрявано, като потребителят ще получи известие по имейл за това.

Всеки един потребител може да участва неограничен брой пъти в Промоцията, като изпълни всички условия, с които се е съгласил.

Всяка една касова бележка за закупени продукти с количество минимум 2кг брашно София Мел се брои като едно участие в томболата за разпределяне на наградите (за повече информация виж раздел 5. “Процедура за теглене, обявяване и получаване на наградите”).

Редовно участие в томболата за разпределяне на наградите от раздел 4 “Награди” означава, че всеки един регистриран потребител е изпълнил стъпките, описани в т. 3.1, т.3.2, т.3.3, т.3.4, т.3.5, т.3.6, т.е. регистрирал е своя профил в сайта https://promo.sofiamel.bg, добавил е снимка на касова бележка от закупени поне 2кг брашно София Мел, написал е послание за специален човек, избрал е подарък и неговото участие е одобрено от модератор на системата.

Всеки един потребител може да участва с няколко касови бележки, ако закупените количества по всяка от тях е под 2к брашно, като прикачи всички касови бележки към едно участие. В промоцията може да участват касови бележки с дата между 01.11 и 31.12.2018 г.

В случай, че потребител използва една и съща касова бележка два пъти, то тя ще бъде премахната от модератор и няма да участва в тегленето за награди.

Участвайки в Промоцията, всеки един потребител декларира, че притежава авторските права над текста и прикачените изображения. Ако даден потребител изпрати изображения, текстове и друга информация, които са обект на авторското право и не може да докаже, че той е носител на същото, Организаторът има право да изтрие веднага всички изпратени касови бележки и съответния профил на участника. Под никаква форма даден участник не може да предявява претенции или да бъде компенсиран за изтрити изпратени касови бележки или профил, при нарушение на нормите за закрила на обектите на авторски права.

Един участник може да изпрати неограничен брой касови бележки.

Всеки един участник има право да споделя в личния си профил в социалната мрежа Facebook и харесва добавените послания в уеб сайта.

Наградите, които се раздават за целия срок на промоцията са:
- 50 бр. кухненски роботи - марка Тефал

- 50 бр. домакински уреди ActiFry - марка Тефал,

- 50 бр. хлебопекарни - марка Тефал,

- 150 бр. луксозни книги с рецепти от София Мел.

Наградите се изпращат с куриер Лео Експрес до 6 седмици (15.02.2019 г.) след края на промоцията и за сметка на ГудМилс България ЕООД.

Организаторът няма да допуска за участие касови бележки, на които:

        Не се вижда ясно количеството на закупените продукти брашно София Мел;

        Не се вижда ясно и коректно датата на закупуване на участващите в Промоцията продукти;

        Не се вижда ясно и коректно номера на касовата бележка.

Организаторът няма да допуска за участие послания, които:

        не са авторски;

        са с порнографско или нецензурно съдържание;

        не отговарят на изискванията на настоящите официални правила;

        увреждат права на трети лица, включително: авторски права, запазени марки, обществени и лични права или друго право на интелектуалната собственост;

        рекламират алкохол, наркотици, порнография, тютюн и тютюневи изделия, оръжия (да не се използва нито едно от посочените) или рекламират опасни действия;

        рекламират политически идеи или съобщения;

        съдържат някаква лична информация за лице, различно от участника и избраният от него човек, което може да бъде разпознато;

        нарушават законите на страната или накърняват добрите нрави;

        препращат към порнография, неприлични действия, сексуални и/или расистки намеци или инсинуации, обиден език, клевети или грубости, , обиди на тема раса, пол, религия и религиозни вярвания, възраст, сексуални намеци;

        съдържат насърчаване към омраза, война или нетърпимост към човечеството или животните;

        се отнасят до имена на марки, лого или търговски марки, освен тези на организатора „ГудМилс България“ ЕООД; не трябва да вредят на марката или имиджа на организатора „ГудМилс България“ ЕООД

        омаловажават организатора „ГудМилс България“ ЕООД или лице, или група, участващи в Промоцията, или предават съобщения, които са несъвместими с добросъвестността и корпоративните ценности на организатора „ГудМилс България“ ЕООД.

„ГудМилс България“ ЕООД, негови представители и подизпълнителят си запазват право да не вземат предвид и да изтрият участия на потребители, които считат за неподходящи и/или несъвместими с официалните правила и няма да предприемат никаква комуникация или дискусия с участника или някого друг по този въпрос. За всяко едно такова предприето действие, участникът ще бъде уведомен по предварително предоставения имейл адрес при процеса на регистрация на неговия профил.

"ГудМилс България" ЕООД, негови представители и подизпълнителят имат право да не вземат предвид и да изтрият потребителски профили, за които ясно и недвусмилено са създадени от лица под 18 години или системно нарушават текущите Общи условия на Промоцията.

Изборът на печелившите от томболата за наградите ще се осъществи по следния начин:

- на лотариен принцип, осигуряващ равнопоставени условия за всеки един потребител с редовно участие за спечелване на награда, всеки ден ще бъдат изтегляни определен брой печеливши.

- печелившите, избрани през дадения ден ще бъдат обявени на уеб сайта https://promo.sofiamel.bg до 14:00 часа на следващия ден.

След като даден потребител бъде изтеглен за печеливш, той трябва да въведе своите данни /три имена, ЕГН, адрес и телефон/, както и данните на специалния човек, който е избрал да получи съответната награда. На избрания от потребителя човек ще бъде изпратена избраната награда, като на самия потребител, автор на пожеланието и печеливш, ще бъде изпратена една луксозна книга с рецепти на София Мел.

В срок не по-късно от 4 календарни седмици след приключване на промоцията, всеки потребител, който не е въвел своите данни за контакти и доставка, трябва да потърси наградата си. Непотърсените награди след този период няма да бъдат изпращани на печелившите.

С приемането на тези Условия при регистрацията всеки Участник се съгласява да предоставя доброволно своите лични данни (три имена, ЕГН, адрес и телефон), които ще се използват за идентифицирането му и доставка на награди, ако спечели такива (за повече информация виж Политика за защита на личните данни).

Приемайки награди с пазарна стойност над 30 лева, печелившите участници се считат за уведомени, че имат задължение по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация. Задълженото лице по ЗЗДФЛ е потребителят, който е регистрирал профил и касови бележки, за участие в промоцията и е спечелил съответната награда.

По повод задължението на Организатора да подава справка за изплатените доходи печелившият участник се задължава като необходимо условие за получаване на наградата да предостави информация относно своите пълни имена и ЕГН. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на участника.Краен срок - 31 декември 2018

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара