Спечелете принтер Canon, колонки JBL и възглавнички от Mentos


Краен срок - 3 януари 2019

Играта обхваща периода: 03.12.2018г. – 03.01.2019г., като през този период участниците могат да регистрират касови бележки на минимална стойност 1,00лв. с ДДС от закупуването на продукти Mentos,да събират точки, за да играят в Emoticon quiz и да участват в томболата за награди.

Одобрените касови бележки носят на участника точки, с които той може да се включи в Emoticon Quiz и да участва в томболата награди.

Всяка регистрирана и одобрена от администратор касова бележка носи на потребителя 1 /една/ точка.

Една игра Emoticon Quiz струва на участника 1 точка.

Една успешна Emoticon Quiz игра включва участника в томболата за възглавнички Mentos и колонки JBL.

Три успешни Emoticon Quiz игри включват участника в томболата за принтер Canon SELPHY.

Всеки три успешно изиграни Emoticon Quiz игри носят шанс за участие за принтер Canon SELPHY.

За успешно изиграни Emoticon Quiz игри се считат тези, в които участникът е успял да отговори на всички въпроси в даденото време.

Участникът използва 1 точка за всяка отделна игра Emoticon quiz.

За да се включи в Играта, потребителят трябва да изпълни следните стъпки:

1. Да закупи продукти на Mentos с минимална стойност 1,00 лв. с ДДС. Продуктите, които дават възможност за участие в Играта са с търговска марка Mentos.

2. Да се регистрира на сайта sayhellomentos.com и след това да регистрира кода от касовата бележка на сайта sayhellomentos.com, като качи снимка на касовата бележка, попълни датата и номера на касовата бележка. На снимката трябва да се вижда ясно името на продукта Mentos, датата и кода (при условие, че продуктите са закупени от търговски обект, от който на издадената касовата бележка не пише Mentos е необходимо при снимка на касовия бон да се сложат закупените продукти върху нея). Каченият касов бон е със статус "изчакване". След преглед от администратор статусът на бележката се променя на " одобрена" (в случай, че отговаря на посочените условия) или "неодобрена" (в случай, че не са спазени изпълнени посочените по-горе изисквания. Под всяка неодобрена бележка ще бъде изписана причината за не одобряването й ).

Всеки участник може да регистрира неограничен брой касови бележки. Приемат се касови бележки с дата след 23.11.2018г.

Регистрираните касови бележки се одобряват от администратор в срок от 2 работни дни.

Всяка успешно изиграна игра включва участника в томболата за спечелването на колонкa JBL и Mentos възглавничка.

Един потребител може да спечели по една награда от всеки вид. С една успешно изиграна игра може да се спечели една награда.

Три успешни игри на Emoticon quiz носят шанс за спечелването на голямата награда принтер Canon SELPHY.

В края на всеки период ще бъдат изтегляни:

3 /три/ награди - колонки JBL - 30 /тридесет/ награди - Mentos възглавнички

В края на играта ще бъде изтеглена: - 1 /една/ награда - принтер Canon SELPHY

Наградите, налични за участниците в промоцията, са:

- 120 /сто и двадесет/ награди - Mentos възглавничка - 12 /дванайсет/ награди - колонка JBL - 1 /една/ награда - принтер Canon SELPHY

Приемайки награди с пазарна стойност над 30 лева, печелившите се считат за уведомени, че имат задължение по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация.

Имената на печелившите участници, изтеглени съгласно Раздел VI, ще бъдат обявявани на сайта на промоцията – sayhellomentos.com

Всеки от обявените съгласно предходната точка печеливши участници ще бъде уведомен за спечелената награда чрез имейл на посочения от него адрес при регистрация. След като участникът се уведоми, че е спечелил наградата, той може да предостави своите данни: трите имена, точен адрес за доставка и телефон за обратна връзка в 5-дневен срок. В случай, че не се съобрази с това, участникът губи правото си да получи наградата.

Всички спечелили потребители, които са подали коректни данни за доставка, ще получат своите награди в рамките на 30 работни дни след края на играта.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара