Спечелете Нутрибулет, пасатори, тенджери и още награди от Delimano


Играта е приключила!

Печеливши:

1 бр. Нутрибулет Червен печели:

Илиана Георгиева
(E-mail: iliana_zaharieva@******)

5 бр. Пасатор Астория печелят:

Васил Боруков
(E-mail: boomlexpower@*********) Васил Костадинов
(E-mail: Vosile@*******) марин манолов
(E-mail: marin.manolov@*****) Пенка Иванова
(E-mail: ivanovapi@******) Magdalena Cenova
(E-mail: magicenova@*******)

10 бр. Тенджера Стоун Ледженд с капак печелят:

Златина Чернева
(E-mail: zlati_cherneva@******) Теодорина тодоровa
(E-mail: gymmibear@******) Петър Иванов Петров
(E-mail: p.petrov@*********) Йордан Николов
(E-mail: dan4o561956@******) Иванка Пенкова
(E-mail: ip_8479@******) Силвия Джоглова
(E-mail: djoglova@******) Нуредин реджебов
(E-mail: frotto_protto@******) Нина Нейкова
(E-mail: ninajn@******) Снежа Сиракова
(E-mail: sneja_d@******) Стоянка
(E-mail: stoianka28@******)

30 бр. Брава Фрут Фактори печелят:

Мария Иванова
(E-mail: kimicata90@******) Валентина Тричкова
(E-mail: vatina76@******) Lada Panayotova
(E-mail: lada_78@******) Дияна Ганева
(E-mail: diana_gornakova@******) Бени
(E-mail: Stefi_stoqnova9325@******) Десислава Стойкова
(E-mail: Black_angel7@******) Калин Пенев
(E-mail: mickey_house@******) Христина Бачийска
(E-mail: ba4iiska@******) Живка Станева
(E-mail: mystik1977@******) Румяна Георгиева
(E-mail: rumyana.georgieva.88@*********) Диана Димитрова
(E-mail: dikobodi@*******) Илияна Генкова
(E-mail: igenkova@******) Диана Славова
(E-mail: diana_slavova@***********) Нелка Михайлова
(E-mail: nelkam52@******) Стефи Георгиева
(E-mail: stefigeorgieva27@*********) Минка
(E-mail: moni_mpz85@******) Невена Праматарова
(E-mail: npramatarova@******) Даниел Стойков Додев
(E-mail: d.a.n.i.e.l@******) Надя
(E-mail: nadiamiki81@******) Гена Узунова-Иванова
(E-mail: gena77@******) Ралица Пенчева
(E-mail: r.pencheva1991@*********) Николина Савова
(E-mail: nikolinasavova75@******) Теменужка
(E-mail: temenujka_uzunova@******) Нюлфер Мъстънова
(E-mail: nercinako.1989@******) Камелия Цакова
(E-mail: kamelia_a@******) Радослава Трайкова
(E-mail: avito80@*******) Минка василева
(E-mail: mima.vasileva@******) Виржиния Манчева
(E-mail: virginia.mancheva@******) Мария Дойчевска
(E-mail: mdoychevska@******) Вадка грудева
(E-mail: real_girl16@******)

Общо 36 бр. награди, както следва:
1. Нутрибулет Червен 600W - хранителен екстрактор - 1 брой
2. Пасатор Астория - 5 броя
3. Делимано Стоун ледженд тенджера с капак - 10 броя
4. Брава фууд фактори –комплект прибори за плодове - 20 броя

Участието в Играта НЕ е обвързано с покупка!

За да участва в Играта Участникът трябва да:
1. Отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4. и да притежава валиден email адрес;
2. Да посети уеб страницата на Играта на адрес: : christmas.delimano.bg;
3. Да натисне бутон „Играй“;
4. Да направи виртуална Нутрибомба на Дядо Коледа, като трябва да подбере плодове, чиято обща енергия е поне 60% от общо 100%, които може да даде Нутрибомбата.
5. С изпълнението на горните условия всеки Участник може да спечели една от наградите по горната т. 5, разпределени между всички Участниците на случаен принцип.

Всяко физическо лице може да участва в Играта само с един свой email адрес.

Организаторът ще осигури общо 36 бр. награди, както следва: Нутрибулет Червен 600W - хранителен екстрактор - 1 брой; Пасатор Астория - 5 броя; Делимано Стоун ледженд тенджера с капак - 10 броя; Брава фууд фактори –комплект прибори за плодове - 20 броя. Всеки Участник в Играта може да спечели само 1 бр. награда , които ще бъдат разпределени между Участниците, на случаен томболен принцип на 21.12.2018 г., посредством специализиран софтуер, изготвен по поръчка на Организатора за целите на Играта.

Печелившите Участници ще бъдат обявени най-късно до 24 часа след датата на изтеглянето им на специалният раздел „Печеливши“ в Играта на следния интернет адрес christmas.delimano.bg, както и на фен страницата на Делимано във Фейсбук на адрес: www.facebook.com/Delimano, и/или на официалния сайт на Делимано за България на адрес: www.delimano.bg. Обявяването на печелившите ще бъде извършвано чрез изписване на тяхното име и email адрес, без индикация за домейна на електронната поща (например: ime@...).

Връчването на наградите ще става след попълване на електронна форма от печелившите Участници с данните им за доставка (име, фамилия, точен адрес, телефон за връзка), изпратена до Организатора от имейл адреса, с който се е регистрирал печелившият Участник в Играта до следния имейл адрес на Организатора: info@igra.topshop.bg. Всеки печеливш Участник е длъжен да предостави данните си за доставка по гореописания начин в срок до 01.01.2017 г. включително. След като Организаторът получи данните за доставка на печелившия Участник, Организаторът ще го уведоми по електронен път за срока на получаване на наградата.
Наградите ще бъдат доставени от Организатора срок до 45 работни дни, считано от 02.01.2017 г. напълно безплатно, с куриер, до всеки печеливш Участник, който е  предоставил  навременно данните си за доставка по начина, определен в настоящата т. 9.2.

При отсъствие на печелившите Участници на адреса за получаване при извършване на доставката, на същия ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата след представяне на документ за самоличност. И в този случай печелившият Участник не дължи никакви парични суми за получаване на доставката. При заявено желание от страна на печелившия Участник в отговора на уведомителното електронно писмо, изпратено по имейл, той/тя може да получи наградата си и лично на адреса на управление на Организатора, а именно: гр. София, 1404, бул. „Цариградско шосе“ № 40, партер, след предварителна уговорка с представители на Организатора за дата и час на получаване на наградата.

Наградите не могат да бъдат заменяни за пари в брой или за други награди. Предоставяне на наградата на трети лица не е разрешено. Организаторът може да изиска от Участниците да потвърдят тяхната самоличност, чрез предоставяне на съответните документи. При отказ от страна на печелившия Участник да потвърди самоличността си, същият губи правото си върху наградата, а наградата не се присъжда.


Краен срок - 20 декември 2018

ЛИНК за участие

1 Коментари

Публикуване на коментар

По-нова По-стара