Спечелете всяка седмица 15 подаръчни комплекта от Suchard


Играта е приключила!

Печеливши:
0887 554 XXX
0896 615 XXX
0878 595 XXX
0895 126 XXX
0889 719 XXX
0888 397 XXX
0888 904 XXX
0878 823 XXX
0884 397 XXX
0896 153 XXX
0876 678 XXX
0889 329 XXX
0884 017 XXX
0877 437 XXX
0884 232 XXX
0887 778 XXX
0886 599 XXX
0898 210 XXX
0884 019 XXX
0892 057 XXX
0886 609 XXX
0885 342 XXX
0893 667 XXX
0877 078 XXX
0878 453 XXX
0877 444 XXX
0887 196 XXX
0889 610 XXX
0878 159 XXX
0885 337 XXX
0884 005 XXX
0898 838 XXX
0877 631 XXX
0887 413 XXX
0898 769 XXX
0876 795 XXX
0885 370 XXX
0879 441 XXX
0884 530 XXX
0889 208 XXX
0897 811 XXX
0896 794 XXX
0888 804 XXX
0887 814 XXX
0878 746 XXXУЧАСТИЕТО В ИГРАТА НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКАТА НА ПРОДУКТИ И/ИЛИ УСЛУГИ!

Механизъм на Промоцията /Играта/:

Участникът трябва да влезе на сайта www.suchard.bg и чрез бутона „Създай картичка) всеки участник може да създаде своя Suchard картичка в следните стъпки:

Стъпка 1: изберете един от предварително зададените фонове за картичка

Стъпка 2: изберете едно от предварително зададените варианти на пожелание

Стъпка 3: попълнете регистрационната форма въвеждайки следните полета:

- реален мобилен телефон;
- реален и функциониращ имейл адрес;
- потвърждение на captcha кода;
- потвърждение (чрез чек-бокс), че желаете да участвате и сте съгласен/а с Официалните правила на Играта.

Всеки потребител, по желание, може да сподели във facebook вече създадената Suchard картичка или да я изтегли на своето устройство, като това НЕ Е задължителна стъпка за участие в томболата.

За да се включи във всяка една от седмичните томболи, всеки участник е необходимо да създаде минимум три Suchard картички за съответния период. Това не е приложимо ако участникът вече е спечелил награда от тази игра.

Единният идентификатор на всеки участник е неговият мобилен телефонен номер. За коректното отчитане на създадените от участника картички, участникът трябва да използва един и същ телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер.
Награди:

За периода на играта СА ПРЕДВИДЕНИ общо 45 бр. (сет от няколко предметни награди, включващ поднос, ваза и свещник). Изображенията в сайта са с илюстративна цел. Свещниците и вазите не включват прилежащата декорация към тях. Наградите ще се разпределят чрез три томболи за всяка една от седмиците на активацията, по 15 бр. за всеки един от периодите.

Тегленето на наградите ще се извършва до 48 часа след края на всеки период на активността измежду всички участници, отговарящи на условията, описани в раздел „Механизъм“:

Период 1: 17.12.-23.12.2018г.
Период 2: 24.12-30.12.2018г.
Период 3: 31.12.2018г.-06.01.2019г.

Обявяване на печелившите:

Първите седем цифри (без националния код 00359) на телефонните номера на печелившите участници ще бъдат обявени на промоционалната интернет страница www.suchard.bg в раздел Печеливши в рамките на 48  часа след края на всеки период от Играта.

Тегленето на наградите ще се извършва чрез специално разработен за целта софтуер.

Един участник може да направи максимум 20 картички Suchard за периода на активността.

Един участник може да спечели само една награда.

Единният идентификатор на всеки участник е неговият телефонен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален и действащ телефонен номер.

Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS и ще им бъде предоставен телефон за връзка, на който в 5-дневен срок могат да заявят адрес за получаване на наградата.

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение, не е предоставил валиден, реален и действащ телефонен номер, и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.
Раздаване на наградите:

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриер. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции, относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.


Краен срок - 6 януари 2019

ЛИНК за участие

2 Коментари

Публикуване на коментар

По-нова По-стара