Спечелете GiftCard на стойност 200 лв.


Играта е приключила!

Печеливш: Ваня ДимитроваПомогни на приятел с бизнес да спечели myPOS Mini и спечели GiftCard на стойност 200 лв.🎁

👍 Харесай този пост
✍ В полето за коментари допълни изречението: „Искам да подаря myPOS Mini на ...”

ГОТОВО, вече участваш в играта #КажиДА!

Играта е отворена за участие за всеки потребител с акаунт във Facebook, който е дееспособно физическо лице, навършило 18 /осемнадесет/ годишна възраст.

Участниците декларират, че са запознати с обстоятелството, че с участието си в играта предоставят доброволно лични данни на организатора (информация, необходима за получаване на наградата и телефон за контакт), които ще бъдат обработвани единствено за целите на участието им в играта и за обявяване на победителите и осъществяване на контакт с тях за предаването на наградата. Личните данни няма да се обработват за други цели, различни от посочените. Участниците са задължени да се запознаят с Политиката за обработване на лични данни за промоционални цели и кампании публикувана на https://goo.gl/js5ZFQ.

В края на Играта на случаен принцип ще бъде избран един от изпълнилите всички условия Facebook потребители. Избраният победител ще спечели награда GiftCard на стойност 200 лева, а неговият приятел с бизнес ще има правото да получи безплатно терминално устройство за приемане на картови плащания - myPOS Mini.

Организаторът си запазва правото да модерира всички коментари, чието съдържание счита за неотговарящо на тематиката на играте или има нецензурно или обидно съдържание.

Играта е безплатна и yчастието в нея не е обвързано с покупка.

В рамките на Играта може да бъде избран само един победител от участниците.

Участник в Играта може да добавя повече от един коментара под публикацията на играта. По този начин шансовете му за спечелване на наградата се увеличават.
Обявяване на печелившите. Получаване на наградата

В срок от 1 (една) седмица от приключване на Играта ще бъде теглен жребии за избиране на победителя в Играта измежду всички участници, които отговарят на условията, посочени в тези правила, с автоматизиран софтуер, на случаен принцип, като всички участници имат равна възможност да спечелят. Печелившият ще бъде оповестен на Facebook страницата на myPOS Store Sofia, като ние ще се свържем с него чрез Facebook канала за комуникация чрез лично съобщение или чрез отбелязване/таг на името им в коментар под снимката на играта, ако настройките на личния им Facebook профил позволяват това.

В случай, че печеливш участник използва Facebook профил с псевдоним/прозвище, той следва да предостави информация за трите си имена, чрез лично съобщение във Facebook.

Победителят ще е длъжен да дойде в търговския обект на myPOS Store Sofia на адрес: бул. „Джеймс Баучер“ 76А, Лозенец, София, за да получи наградата си, както и да съдейства за предаването/изпращането на myPOS Mini устройството.Краен срок - 15 декември 2018

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара