Спечелете автомобил Audi, спа почивки, златни артикули, телефони и други награди


Играта е приключила!

Печеливш: Любен Шумерски от БлагоевградДАТА НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИГРАТА: 15 Декември 2018 г.

ИГРАТА ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА БАНСКО, БЪНДЕРИШКА ПОЛЯНА.

Не може да бъде участник в Играта лице, което е съдружник или акционер, или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за „Юлен” АД или „Файф Дабълю Комюникейшънс“ ООД, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Играта има право да преустанови участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на участника. Организаторът на Играта самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

С регистрацията в уеб сайта или чрез директна регистрация на място, участникът заявява съгласие за участие в Играта и съгласие с правилата на същата, в това число и с настоящите Общи условия. Участникът заявява изрично своето съгласие предоставените от него лични данни за участие в играта да бъдат обработвани от „Файф Дабълю Комюникейшънс” ООД за целите на играта, включително и за директния маркетинг. Участникът се съгласява, че може да получава информация, свързана с Играта, чрез съобщения, изпратени до неговия e-mail, с който се е регистрирал да участва в Играта.

Участието в Играта е безплатно.

Спечелената награда от печелившия участник се предава, ако са налице кумулативно всички изброени по-долу условия:

    Играещият участник се е регистрирал на уеб страницата http://www.banskoski.com и чрез директна регистрация на място в деня на играта.
    В случай, че се наложи прекъсване на промоцията по технически причини, Организаторът има право да отложи продължаването на промоцията до отстраняването на техническата неизправност.

Наградата се предава лично на спечелилия участник, като самоличността му се установява с представяне от него на валидна лична карта и след като бъде безспорно установено, че именно това е лицето, спечелило наградата. Ако спечелилият не получи наградата си в деня на раздаването, трябва да се свърже с организатора до 15 януари 2019 г. на тел 02/9480000 или чрез e-mail office@5w-pr.com.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

1/ Играта се провежда от 13.00 ч. до 14.30 ч.

На всеки участник се дава стартов номер на пропусквателните пунктове срещу показана лична карта. Пунктовете са ситуирани непосредствено до лифт станцията на Бъндеришка поляна от 9.30 ч. до 11.30 ч.

Участниците задължително подписват Декларация, с която освобождават организатора от отговорност за каквато и да е форма на щети, вреди и травми.

Организаторът си запазва правото моментално да изключи всеки участник от играта, без право на претенции или компенсация, в случай на нарушаване на правилата й и/или застрашаване на другите участници.

Продължителността на играта е в рамките на един час. Ако не са открити всички ковчежета, се дава бонус – допълнително време от 30 мин. В случай, че и след допълнителното време не бъдат намерени всички ковчежета, организаторът ще обяви неизровените награди, след което ще изтегли печеливши измежду всички участници чрез томбола в присъствието на нотариус.

Ковчежетата са номерирани. На всеки номер отговаря съответна награда. Списъкът с наградите към съответните номера ковчежета се пази при нотариус.

Сформират се групи от 30 до 100 души на стартови позиции по ред на пристигане, които последователно се пускат в зоната за търсене.

Всяка група търси наградите в рамките на 5 мин. Времето за търсене ще се засича от упълномощени лица. След 5-та минута участниците се задължават да напуснат зоната, за да се допусне поредната група от участници.

По съображения за безопасност, организаторът си запазва правото да ограничи броя на участниците по всяко време.

Раници, сакове, ски и други предмети не могат да бъдат внасяни в зоната на играта. При отказ на участника да не внася такива предмети, организаторът си запазва правото да го изключи от търсенето.

Не се допускат уреди и инструменти в търсенето (ски, сноубордове, щеки, лопати и други подобни), освен ако не се раздават пособия от организатора. Позволени са наколенки.

Ако ковчеже бъде намерено, то се забива колче със знаме на неговото място. След това участникът трябва да го донесе със стартовия си номер при нотариуса във финалната зона (сцената). Трябва да се покаже валиден документ за самоличност, за да се установи печелившият и да се избегнат обърквания при раздаването на наградите. Само по едно ковчеже може да бъде предавано от участник.

В случай че участник намери ковчеже, то той/тя веднага прекратява участието си.

Играта се провежда при изключителни мерки за сигурност.

Според определеното време на играта (1:30 час), ще се допускат групи по 30 до 100 души, съответно до изтичане на времето.

Ако в рамките на определеното време не бъдат изровени всички ковчежета, се дава допълнително време за изравяне от 30 минути, като в този случай право на участие имат всички участвали в Играта до този момент, без тези, които вече са изровили ковчеже. Организаторът преценява на място според броя на участниците в групи, по колко души ще допуска за едновременно изравяне.

В случай, че и след допълнителното време по т.16 не бъдат изровени всички ковчежета, организаторът разиграва ненамерените ковчежета между всички участващи чрез томбола, докато бъдат раздадени всички награди в Играта. В томболата нямат право на участие тези, които вече са изровили ковчеже.Краен срок - 15 декември 2018

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара