Спечелете всеки ден награди от коледния календар на Mömax


Играта е приключила!

Печеливши:

Участици в томболата могат да бъдат всички пълнолетни физически лица.

Участници в томболата не могат да бъдат служителите или управителите на Организатора и Изпълнителя, техни съпрузи, роднини по права линия без ограничение и по съребрена линия до 4-та степен включително, както и свързани с Организатора и Изпълнителя юридически лица по смисъла на Търговския закон.

Всеки, които е изпълнили условията за участие в посочения период, ще бъде включен автоматично в играта. В случай, че някой не е съгласен с настоящите Правила, същият следва да не участва в играта.

Всеки желаещ да се включи в играта е необходимо да се съгласи с условията изложени в тези Правила.

За да се включи в играта, участникът е необходимо да влезе в специално създадената за целта на играта страница. Чрез клик да отвори дневната изненада. При специално предложение, участникът може да се възполва от него, като последва подадената връзка. При предложение за участие в томбола за награда, участникът може да се запише за участие, като попълни приложената форма. Всяко предложение важи само за конкретната дата от календара. Победителите от томболите с награди се обявяват на страницата на играта в деня, след провеждането на томболата. От всяка томбола ще бъде избран по един победител.

Печелившият участник няма право да иска замяна на наградата с друга подобна или да получи паричната й равностойност.

Награди – участниците ще могат да спечелят предметни награди и ваучери за покупка в магазините на Организатора.

Печелившите ще бъдат изтеглени на томболен принцип чрез специален софтуер, в присъствието на 3 (трима) служители на Организатора, като за целта се съставя и Протокол. Победителите от томболите с награди се обявяват на страницата на играта в деня, след провеждането на томболата.

Наградите се изпращат по куриер на посочения адрес до 30 работни дни от датата на получаване на данните за доставката, като разходите са за сметка на Организатора. Ако Участник не бъде открит 2 пъти на посочените от него координати (адрес и телефон) или не отговаря на някое от условията в мини-играта, той губи правото си да получи наградата и такава не се предоставя.

Включвайки се в настоящата игра, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена, адрес и телефон) за цели свързани с играта, разпространението на наградите, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи инициативи и други съобщения в полза на потребителя. Участникът има право да откаже да получава последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя по всяко време.Краен срок - 16 декември 2018

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара