Спечелете 96 пакета с продукти от коледния календар на Milka


Играта е приключила!

Печеливши за периода 01.12 - 07.12.2018

0897 022 XXX
0894 425 XXX
0898 838 XXX
0879 046 XXX
0896 420 XXX
0899 109 XXX
0876 375 XXX
0889 396 XXX
0884 343 XXX
0887 113 XXX
0878 691 XXX
0886 853 XXX
0877 512 XXX
0899 146 XXX
0893 662 XXX
0877 756 XXX
0886 295 XXX
0895 087 XXX
0878 801 XXX
0889 272 XXX
0887 603 XXX
0895 627 XXX
0899 443 XXX
0877 948 XXX

Печеливши за периода 08.12 - 14.12.2018

0887 122 XXX
0889 503 XXX
0894 727 XXX
0888 903 XXX
0885 735 XXX
0888 709 XXX
0876 936 XXX
0878 687 XXX
0898 770 XXX
0885 299 XXX
0876 561 XXX
0887 849 XXX
0889 610 XXX
0885 565 XXX
0876 256 XXX
0889 545 XXX
0896 773 XXX
0887 311 XXX
0886 303 XXX
0887 173 XXX
0893 548 XXX
0898 881 XXX
0898 420 XXX
0883 468 XXX

Печеливши за периода 15.12 - 21.12.2018

0896 870 XXX
0887 522 XXX
0889 516 XXX
0883 448 XXX
0899 613 XXX
0878 956 XXX
0882 569 XXX
0895 394 XXX
0887 697 XXX
0898 859 XXX
0897 611 XXX
0886 082 XXX
0898 742 XXX
0877 920 XXX
0897 983 XXX
0896 045 XXX
0886 075 XXX
0894 983 XXX
0878 109 XXX
0885 224 XXX
0877 466 XXX
0882 276 XXX
0898 331 XXX
0896 505 XXX

Печеливши за периода 22.12 - 31.12.2018

0898 796 XXX
0876 613 XXX
0897 993 XXX
0882 282 XXX
0877 913 XXX
0884 243 XXX
0894 790 XXX
0899 109 XXX
0876 900 XXX
0886 275 XXX
0887 808 XXX
0896 050 XXX
0895 084 XXX
0988 864 XXX
0884 983 XXX
0896 807 XXX
0895 475 XXX
0894 218 XXX
0877 054 XXX
0886 655 XXX
0878 422 XXX
0887 400 XXX
0877 163 XXX
0888 458 XXXВсеки може да създаде нещо специално този декември с Milka!

Включи се в играта и се вдъхнови от нашите седмични теми! Играй и можеш да спечелиш награда от Milka.

С всяка успешно изиграна игра увеличаваш шанса си в седмичната томбола на Milka
за специалните и нежни Milka продукти. Сподели ги с любимите си хора.

УЧАСТИЕТО В ИГРАТА НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКАТА НА ПРОДУКТИ И/ИЛИ УСЛУГИ!

За да участва в Играта, всеки участник трябва дa:
        Стъпка 1: Посети интернет страницата https://game.milka.bg
        Стъпка 2: Създаде своя Milka коледна картичка, чорап, играчка или венец (в зависимост от седмичната тема), като използва предварително зададени елементи.
        Стъпка 3: Попълни регистрационната форма като попълни следните полета:
            - въведе реален мобилен телефон;
            - въведе реален имейл адрес;
            - потвърди captcha кода;
            - потвърди (чрез чек-бокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията.

Всяка седмица от Играта, всеки участник може да се включи в предвидените теми/игри, както следва:
            Игра 1 - Създай своята коледна Milka картичка в периода 01.12 – 07.12.2018 г.
            Игра 2 - Създай своя коледен Milka чорап в периода 08.12 – 14.12.2018 г.
            Игра 3 - Създай своя коледна Milka играчка в периода 15.12 – 21.12.2018 г.
            Игра 4 - Създай своя коледен Milka венец в периода 22.12 – 31.12.2018 г.

Всеки потребител, по желание, може да сподели във facebook своя Milka коледен колаж като това НЕ Е задължителна стъпка за участие в томболата.

За да се включи във всяка една от седмичните томболи, всеки участник е необходимо да създаде минимум един колаж за всяка една игра за съответния период. Колкото повече пъти даден участник създаде своя коледен Milka колаж във всяка една от игрите, толкова повече пъти името му участва в съответната седмична томбола.
Единният идентификатор на всеки участник е неговият мобилен телефонен номер. За коректното отчитане на успешните опити на участника той трябва да използва един и същ телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер.

За периода на играта СА ПРЕДВИДЕНИ общо 96 бр. Milka продуктови пакета, разпределени по 24 бр. за всеки един от периодите.

Всеки Milka продуктов пакет съдържа:
            - 1 брой Milka Mini Snowballs 100 g
            - 1 брой Milka Santa 50 g
            - 1 брой Milka Bonbons Confetti 86 g
            - 1 брой Milka Weihnachtskugel 180 g
            - 1 брой Milka Oreo crème 112 g
            - 1 брой Milka Strawberry 300 g

Тегленето на наградите ще се извършва до 48 часа след края на всеки период на активността измежду всички участници, отговарящи на условията, описани в раздел „Механизъм“:
            Период 1: тегленето се извършва на 08.12.2018 г.
            Период 2: тегленето се извършва на 15.12.2018 г.
            Период 3: тегленето се извършва на 22.12.2018 г.
            Период 4: тегленето се извършва на 01.01.2019 г.

Първите седем цифри (без националния код 00359) на телефонните номера на печелившите участници ще бъдат обявени на промоционалната интернет страница https://game.milka.bg в раздел Печеливши в рамките на 48 часа след края на всеки период от Играта.

Тегленето на наградите ще се извършва чрез специално разработен за целта софтуер.

Един участник може да спечели само една награда.

Единният идентификатор на всеки участник е неговият телефонен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален и действащ телефонен номер.

Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS и ще им бъде предоставен телефон за връзка, на който в 5-дневен срок могат да заявят адрес за получаване на наградата.

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение, не е предоставил валиден, реален и действащ телефонен номер, и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриер. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции, относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност. В случай, че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.Краен срок - 31 декември 2018

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара