Спечелете 9 златни колиета и над 600 Gift карти на стойност 100 лв., 50 лв. и 25 лв.


Играта е приключила!

Печеливши: https://bellapromo.info/winners.phpКампанията се отнася за следните продукти с марка „Белла“:
- Белла Продукт за мазане Класика 50% 250 гр.
- Белла Продукт за мазане Класика 50% 500 гр.
- Белла Маргарин 80% 400 гр.
- Белла Маргарин с масло 200 гр.
- Белла Маргарин с масло 400 гр.
- Белла Маргарин с масло и хималайска сол 400 гр.

В Кампанията участват всички лица, които са: Закупили един или повече броя маргарин „Белла“ по т.2.1 от настоящите Общи условия и са регистрирали номера на касовата бележка/касовите бележки в промо-уеб-страницата www.bellapromo.info, чрез регистрационната форма или чрез SMS на 1080;
* Цена на SMS към номер 1080: 0,30 лв. с ДДС за абонати на Telenor, A1 и Vivacom
* При регистрация в промо-уеб-страницата е допустимо използването само на кирилица за регистрация на имена и адрес. Потребителят следва да потвърди, че е съгласен/а с настоящите Общи условия и да попълни задължителните полета с личните си данни, включващи две имена, и-мейл и валиден, реален и действащ мобилен телефонен номер. След като направи регистрацията си успешно, всеки участник получава потвърдителен SMS.

При регистрация на една касова бележка със закупени продукти по т.2.1 от настоящите Общи условия, лицата могат да участват за разпределение на наградите, както следва:
* 297 бр. Gift карти на стойност 25 лв.,
* 297 бр. Gift карти на стойност 50 лв. и
* 27 бр. Gift карти на стойност 100 лв.

При регистрация на три касови бележки със закупени продукти по т.2.1. от настоящите Общи условия, лицата могат да участват за разпределение на големите награди,
* 9 бр. златни колиета във формата на „Слънчоглед“

Всеки Участник участва в Кампанията от свое име и има право да получи наградата, съгласно условията на настоящите Общи условия.

Всеки участник носи отговорност за коректното попълване на данните. При несъответствие в данните Организаторът не носи отговорност.

Всяка седмица от промоцията на томболен принцип ще бъдат изтеглени по 69 бр. победители, които ще получат gift карта за пазаруване в търговски обекти спрямо политиката на Gift cards - https://www.giftcards.eu/bg/about_giftcard. Giftcards е предплатена, непрезареждаема карта, която може да бъде използвана навсякъде по света, където се приемат плащания с Mastercard и VISA.

Всяка седмица от промоцията на томболен принцип ще бъде изтеглен 1 бр. победител, който ще получи едно от 9-те златни колиета във формата на Слънчоглед.

Участниците могат да регистрират неограничен брой касови бележки през периода, в който се провежда промоцията. Всички печеливши касови бележки отпадат от тегленията през следващата седмица. Всички непечеливши касови бележки, регистрирани от началото на промоцията до края й, продължават да участват във всички тегления за малки и големи награди. Всеки участник може да спечели по 1 бр. награда от всеки вид.

Наградите ще бъдат изтеглени и обявени на сайта на кампанията на следните дати:
- Първо теглене – 19.11.2018 г. – 3 gift карти на стойност 100 лв., 33 gift карти на стойност 50 лв., 33 gift карти на стойност 25 лв., едно златно колие.
- Второ теглене – 26.11.2018 г. – 3 gift карти на стойност 100 лв., 33 gift карти на стойност 50 лв., 33 gift карти на стойност 25 лв., едно златно колие.
- Трето теглене – 03.12.2018 г. – 3 gift карти на стойност 100 лв., 33 gift карти на стойност 50 лв., 33 gift карти на стойност 25 лв., едно златно колие.
- Четвърто теглене – 10.12.2018 г. – 3 gift карти на стойност 100 лв., 33 gift карти на стойност 50 лв., 33 gift карти на стойност 25 лв., едно златно колие.
- Пето теглене – 17.12.2018 г. – 3 gift карти на стойност 100 лв., 33 gift карти на стойност 50 лв., 33 gift карти на стойност 25 лв., едно златно колие.
- Шесто теглене – 02.01.2019 г. – 3 gift карти на стойност 100 лв., 33 gift карти на стойност 50 лв., 33 gift карти на стойност 25 лв., едно златно колие.
- Седмо теглене – 02.01.2019 г. – 3 gift карти на стойност 100 лв., 33 gift карти на стойност 50 лв., 33 gift карти на стойност 25 лв., едно златно колие.
- Осмо теглене – 07.01.2019 г. – 3 gift карти на стойност 100 лв., 33 gift карти на стойност 50 лв., 33 gift карти на стойност 25 лв., едно златно колие.
- Девето теглене – 15.01.2019 г. – 3 gift карти на стойност 100 лв., 33 gift карти на стойност 50 лв., 33 gift карти на стойност 25 лв., едно златно колие.

Наградите се получават срещу представени касови бележки, удостоверяващи покупката на маргарин.

Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други материални или нематериални изгоди.

Пълният списък с печелившите от кампанията ще бъде обявен и достъпен на уеб-страницата на кампанията www.bellapromo.info.

Изпълнителят ще уведоми печелившите участници за спечелените награди със SMS.

Победителите ще трябва да се свържат с Организатора, като се обадят на телефон 02 419 12 55 или 0898 150 555 (според тарифния план) от 9:00 до 20:00ч. и предоставят трите си имена, ЕГН, адрес за доставка в работно време и мобилен телефон за връзка в рамките на 5 работни дни от публикуване на имената им на уеб-страницата на кампанията www.bellapromo.info.

Победителите ще получават наградите до посочен от тях адрес чрез куриерска фирма, за сметка на Организатора, до 30 работни дни и с предварително прозвъняване от страна на куриерите за свързване с победителя.

Организаторът изисква предоставянето на документ за самоличност с цел доказване на възраст.

1. За наградите, представляващи облагаем доход по смисъла на чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и подлежащи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство (награди на стойност над 30 лева), Организаторът в съответствие с утвърдената от Национална агенция за приходите (НАП) бланка на Справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица, ще събира и обработва следните лични данни на спечелилите участници:
- Информация дали лицето е Чуждестранно физическо лице (ЧФЛ);
- ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ЕИК/Служебен № от регистъра на НАП;
- Три имена на лицето (собствено име, презиме и фамилно име);
- Адрес на лицето по документ за самоличност (държава; населено място; пощенски код, улица, номер на улица);
- Tелефонен номер.

2. Данните, необходими за попълването на Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, се описват от спечелилия участник в Декларация за получаване на предметна печалба със стойност над 30 лева, като същият предоставя лична карта за сверяване на предоставената информация.

Организаторът си запазва правото да откаже предоставянето на предметната награда, в случай на отказ от страна на печелившия участник да предостави информацията, необходима за попълването на Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, както и при отказ на участника да удостовери информацията, посредством представянето на личният си документ за самоличност за справка.

За всяка награда със стойност над 30лв и след предоставянето на необходимата информация от страна на спечелилия участник, Организаторът се задължава да предостави Служебна бележка, удостоверяваща стойността на наградата.

Краен срок - 14 януари 2019

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара