Спечелете ваучери за шейни, сноуборд и ски училище от Kinder


Краен срок - 16 декември 2018

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България, във всички търговски обекти на верига магазини Фантастико в България.

Участващите продукти са: продукти с марки Kinder Pingui, Kinder Milch-schnitte и Kinder Maxi King („Промоционални продукти“), закупени в рамките на посочения в раздел 3 по-горе промоционален период.

Всеки, закупил Промоционалните продукт(и) в рамките на промоционалния период, посочен в раздел 3,  с марки Kinder Pingui, Kinder Milch-schnitte и Kinder Maxi King участва в томбола за награди както следва:

Награди от Ниво 1: При регистрация на кода на една касова бележка за покупка на един или повече „Промоционални продукти“ на стойност минимум 2 лв., участва в томболата за 1 от 10 ваучера за магазин за спортни артикули, с който може да закупи шейна.
  
Награди от Ниво 2: При регистрация на кода на една или повече бележки за покупка на един или повече „Промоционални продукти“ с обща стойност на бележките от 5 лв. и минимална стойност от 2 лв. на бележка, участва в томболата за 1 от 5 ваучера за магазин за спортни артикули, с който може да закупи сноуборд.
  
Награди от Ниво 3: При регистрация на кода на една или повече касови бележки за покупка на един или повече „Промоционални продукти“ с обща стойност на бележките от 10 лв. и минимална стойност от 2 лв. на бележка, участва в томболата за 1 от 3 ваучера за Ски училище на Витоша.

Независимо от броя на регистрираните касови бележки, един участник може да спечели само една награда. В случай, че един участник е изтеглен като победител за повече от една награди, същият ще бъде помолен да избере една награда.

За да осъществи валидно участие в Промоцията, участникът трябва да въведе в уеб браузъра си уеб сайта на Промоцията www.kinderpromo.bg („Сайтът“) и да следва стъпките описани по-долу. Участието в Промоцията на Сайта е позволено само за покупки, направени на територията на България, от верига магазини „Фантастико“ и достъпът до Сайта ще е възможен само за потребители от България. Процедурата за участие се осъществява в следните стъпки:

    За да се регистрира за участие в томболата, потребителят трябва да въведе номер на касовата бележка от магазини „Фантастико“, която доказва закупуването на Промоционални продукт(и) Kinder (от изброените в Раздел 4) на стойност поне 2 лева, което закупуване се е случило в промоционалния период (посочен в Раздел 3), не по-късно от 16 Декември до 23:59:59, както и да въведе сумата от касовата бележка, която се отнася само до участващите Промоционални продукти Kinder.
    От потребителя ще бъде изискано да въведе личните си данни, телефонен номер, имейл, както и да потвърди, че е над 18 годишна въздраст и че е прочел, разбрал и се е съгласил с Официалните правила и информацията, засягаща изполването на лични данни в Приложение 1 на Официалните правила.
    Един и същ номер на касова бележка може да бъде регистриран само веднъж.

    След регистрацията участникът ще види екран за потвърждение на регистрацията.
    Всеки участник трябва да пази регистрираната касова бележка, за да докаже участието си в Промоцията и за да получи наградата си, ако е избран като победител.

-За да участва повече от веднъж, при регистрация на Сайта, участникът трябва всеки път да въвежда еднакъв телефонен номер,  за да може въведените кодове от касови бележки да се натрупват за един и същ потребител, което от своя страна да му предостави възможност да участва за повече от една категория награди (описани в раздел 5.3.).

Наградите в Промоцията се присъждат на случаен принцип, чрез томбола, в която се теглят печеливши участници от всички, регистрирани в рамките на промоционалния период, в присъствието на нотариус.

            Тегленето ще се организира на 19 декември 2018 г. Печелившите ще бъдат информирани по имейл за спечелената от тях награда. Ако за наградата е необходима доставка, печелившият трябва да върне имейл с информация с валиден и пълен адрес.

            За да бъде валидиран, победителят трябва да изпрати по имейл снимка на касовата бележка/бележки, с която се е регистрирал за Промоцията.

За всяка една категория награди ще бъде изтеглен един печеливш и 5 резерви, в случай че спечелил не може да докаже участието си с предоставяне на регистрираната/ите касова/и бележка/и, Организаторът не може да се свърже с него в продължение на 3 дни или спечелилият откаже наградата.

Стойността на всяка от наградите е както следва:

    Ваучер за магазин за спортни артикули, с който победителите могат да закупят шейна, на стойност 200 лв с ДДС;
    Ваучер за магазин за спортни артикули, с който победителите могат да закупят сноуборд, на стойност 500 лв с ДДС;
    Ваучер за ски училище на Витоша с максимална стойност 1000 лв с ДДС.

Наградите в Промоцията са 3 (три) вида, както следва:

    Награда от Ниво 1: Ваучер за магазин за спортни артикули, с който победителят може да закупи шейна – общо 10 ваучера с индивидуална цена за ваучер от 200 лв. Валидноста на ваучера е за 2 години от датата на активиране.
    Награда от Ниво 2: Ваучер за магазин за спортни артикули, с който победителят може да закупи сноуборд – общо 5 ваучера с индивидуална цена за ваучер от 500 лв. Валидноста на ваучера е за 2 години от датата на активиране.
    Награди от Ниво 3: Ваучер за Ски училище на Витоша  – общо 3 ваучера за ски училище на максимална цена от 1000 лв. на ваучер. Ски училището е с продължителност 5 дни. Транспортът е включен, като началната точка на тръгване е паркингът на стадион „Васил Левски“, гр. София. След приключване на деня е осигурен транспорт и на връщане до точката на тръгване. Към наградата е включен и билет за „бейби лифт“ или стандартен лифт, в зависимост от възрастта на детето. Валидността на ваучера е за целия зимен период (2018/2019 г) – от 26 декември 2018 до 1 април 2019 година. Изменения в продължителността на периода могат да възникнат в зависимост от метеорологичните условия. В случай на такива изменения, победителите ще бъдат уведомени по телефона.

В стойността на всеки от ваучерите за награди от Ниво 3  се включват транспортните разходи до и от съответните места. Организаторът не поема никаква отговорност за метеорологичните условия, невъзможност за достигане до точката на тръгване или заминаване или други обстоятелства и причини извън контрола на Организатора, които могат да възникнат през зимния период, в който се провеждат ски часовете.

Снимките на промоционалните материали са илюстративни. Всеки печеливш на награда - физическо лице е длъжен да декларира и внесе дължимия данък върху дохода, представляващ пазарната стойност на получената награда, съгласно сроковете и изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Информация за Промоцията може да бъде получена на промоционалния имейл info@kinderpromo.bg и на Сайта.

Наградите ще бъдат доставени от Организатора до победителите чрез куриер или пощенска услуга на посочения от печелившия адрес. За избягване на всякакви съмнения доставки на награди до адрес извън територията на България няма да се извършва. След изтегляне на спечелилите, те ще бъдат уведомявани по имейл и телефон за това. Спечелилите ще трябва да изпратят по имейл снимка или сканирано копие на касовата бележка(и) за верифициране и валидиране на участието.

Спечелилият участник ще трябва да изпрати на Организатора точен адрес за получаване на предметните награди и да уточни в съгласие с него подробностите по получаването и организацията. Доставките ще бъдат осъществени в рамките на 6-8 седмици, считано от датата, на която победителят е изпратил пълен адрес за доставка и след като са уточнени всички детайли по получаването на наградата. Доставките ще бъдат осъществявани в работни дни, от 09:00 до 18:00 часа. Организаторът и Възложителят не носят отговорност и не са задължени да доставят награда в случай на неизпратен адрес в рамките на 10 каледарни дни, след като спечелилият е уведомен за наградата, при подаден непълен, грешен адрес или в случаите, когато спечелилият наградата не може да бъде открит на адреса и на телефонния номер за връзка при 2 независими опита за доставка.

Наградите не могат да бъдат заменяни или спечелилите да изискват размяната им за паричната им равностойност нито да променят характеристиките и параметрите им.


Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара