Спечелете ваучер за пазаруване от мебелни магазини Aiko


Краен срок - 2 декември 2018

Участието на първото ниво в Играта е обвързано с безплатна регистрация в социалната мрежа
„Фейсбук”.

На второ ниво Участникът трябва да открие червения стол на Aiko, който е позициониран на
определено място в търговската зала на всеки един магазин на фирмата, да си направи снимка с него и да качи тази снимка в специално създаденото за целта приложение.

Снимката следва да отговаря на следните изисквания:

- да бъде направена в търговски обект на Aiko, като от нея ясно може да се определи, че е е заснета в някой от магазините на фирмата в специално декорирания за целта кът;
- на снимката, освен червения стол на Aiko да присъства и Участникът. За валидно участие се счита всяка снимка, публикувана в приложението на играта и отговаряща на Общите условия.

С участието си в Играта, Участниците декларират, че имат навършени 18 години и че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си в Играта.

Участниците декларират, че ако други лица присъстват на публикуваните от тях снимки във връзка с участието си в Играта ( с изключение на деца на Участници), те също имат навършени 18 години, както и че Участниците са получили съгласието на тези лица снимките с тях да бъдат публикувани съгласно условията на Играта. Всеки от Участниците дава изричното си съгласие неговите снимки, с които е участвал в Играта да бъдат публикувани в приложението на Играта. Ако на снимката, с която Участник е участвал в Играта присъства и негово дете, се счита, че с участието си в Играта Участникът е дал съгласие по предходното изречение и по отношение на детето си.

На трето ниво Участникът трябва да попълни формата за регистрация и да потвърди своето участие.

С регистрацията си и действията по реда на т. 5.3. от Официалните правила, Участникът получава възможността да участва в Играта за обявените награди.

Наградите, които ще бъдат раздадени в играта са:
1. Ваучер на стойност 100 лв. за бъдеща покупка в мебелни магазини Aiko – 1 бр.

Всеки участник в играта може да спечели само една награда. Печелившият участник се определя на случаен принцип, чрез изтеглянето на жребии.. Ще бъде раздадена 1 бр. награда, описана в т. 6.1.

Победителите, избрани според регламента на Играта, ще бъдат оповестени публично на фен-
страницата на играта на 03.12.2018г.

Организаторът се задължава, заедно с всяка награда с пазарна стойност над 30 лв ( тридесет лева), да осигури и предостави на Участник, който е спечелил такава награда, и удостоверение или друг документ, удостоверяващ стойността на наградата, като за целите на издаване на удостоверението печелившия Участник предоставя на Организатора допълнително свои лични данни ( три имена, постоянен адрес или ЕГН). Спечелилите наградата използват удостоверението или документа, удостоверяващ стойността на наградата при подаване на своята годишна данъчна декларация във връзка със Закона за данъците върху доходите на физическите лица ( ЗДДФЛ). С участието си в Играта, Участникът декларира, че е запознат с
произтичащите за него задължения, съгласно ЗДДФЛ. Организаторът не носи отговорност при
неспазване на задълженията на спечелилия Участник по ЗДДФЛ.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара