Спечелете 4 телевизора, 4 смартфона и 4 таблета


Краен срок - 15 януари 2019

НАГРАДИТЕ В ИГРАТА:
· четири (4) броя телевизори ;
· четири (4) броя смартфони ;
· четири (4) броя таблети ;

Условие, отнасящо се до Участниците, които имат активен абонамент за пакета DIEMA XTRA към кабелен оператор: към датата на теглене на жребий за определяне на победителите в Играта, Участниците следва да имат активен абонамент за пакета DIEMA XTRA и да са попълнили формата за участие на уебсайта https://diemaxtra.nova.bg/play/xmas, както и да са активирали получения промоционален код.

Условие, отнасящо се до Участниците с абонамент за PLAY DIEMA XTRA: участниците следва да изпратят имейл на Support@play.diemaxtra.bg от имейла, с който са се регистрирали на платформата PLAY DIEMA XTRA с тема/Subject „Коледна игра“ и съдържащ трите им имена и телефонен номер, както и да имат активен абонамент за платформата PLAY DIEMA XTRA към датата на теглене на жребий за определяне на победителите в Играта
Посочените по-горе две условия се прилагат алтернативно с оглед на това дали Участниците имат активен абонамент за DIEMA XTRA  или за платформата PLAY DIEMA XTRA.

За участие в Играта участникът следва да има активен абонамент за пакета DIEMA XTRA, да попълни формата за участие и да активира получения промоционален код или да има активен абонамент за PLAY DIEMA XTRA, както и да изпрати имейл на Support@play.diemaxtra.bg.

Участието се извършва посредством попълване на форма за участие и активация на промоционален код или посредством изпращане на имейл на Support@play.diemaxtra.bg

Участието в Играта не е безплатно, тъй като всеки участник следва да има активен абонамент за пакета DIEMA XTRA към кабелен оператор или за PLAY DIEMA XTRA.

В края на кампанията чрез жребий, който се провежда от екипа на Организатора, се избират 12 победители измежду всички попълнили формата за участие и активирали промоционален код или заявили участието си чрез изпращане на имейл на Support@play.diemaxtra.bgв периода 15.11.2018 г. – 15.01.2019 г.

За участие в играта потребителите трябва да са на възраст над 18 години. Обявените данни от Участниците имат декларативен характер, като Организаторът не носи отговорност при невярна информация, предоставена от страна на Участниците.

За получаване на промоционален код за едномесечен достъп до платформата PLAY DIEMA XTRA е необходимо Участник, навършил 18 години, да има активен абонамент за пакета DIEMA XTRA и да попълни формата за участие, достъпна на https://diemaxtra.nova.bg/play/xmas с необходимите за това данни (по-конкретно - име, фамилия, имейл адрес, телефон за връзка със съответния Участник, както и име на кабелен оператор и номер на документ/абонатен номер). До 24 /двадесет и четири/ часа след попълване на формата за участие на посочен от съответния Участник имейл адрес ще бъде изпратен промоционален код за едномесечен достъп до платформата PLAY DIEMA XTRA. На следващо място е необходимо полученият промоционален код да бъде активиран в рамките на 7 /седем/дни от получаването му, за което Участникът трябва да извърши следните действия –1). да посети сайта https://play.diemaxtra.bg , където да избере опцията „АБОНИРАЙ СЕ” ; 2). да избере опцията 1-месечен абонамент ; 3). да завърши успешно регистрация чрез посочване на име, фамилия, имейл адрес и парола, ако няма вече активна регистрация на сайта https://play.diemaxtra.bg , а ако има такава да влезне в профила си със съответния имейл адрес и парола ; 4). да въведе получения промоционален код в полето „ПРОМО КОД” на съответната страница за плащане на сайта https://play.diemaxtra.bg; 5). същата електронна поща и парола трябва да бъде използвана и когато се достъпва съдържанието, разположено на сайта https://play.diemaxtra.bg и през допълнителни устройства.

Участник, който има активен абонамент за платформата PLAY DIEMA XTRA следва да изпрати имейл до Support@play.diemaxtra.bg от имейла, с който се е регистрирал на платформата PLAY DIEMA XTRA с тема/Subject „Коледна игра“ и съдържащ три имена и телефонен номер.

В края на кампанията чрез жребий се избират 12 победители измежду всички регистрирали се за участие в жребия в рамките на посочения период.

С попълването на форма за участие и активирането на получения промоционален код или с
изпращането на имейл за участие в жребия в периода 15.11.2018 г. – 15.01.2019 г. се приема, че участникът е приел безусловно настоящите Правила и се задължава да ги спазва.

Участвайте ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара