Спечелете акумулатор, цитрус преси, комплекти Bosch и още награди


Краен срок - 16 декември 2018

За да се включи в играта, Участникът трябва да извърши следното: да направи снимка във или около Bosch Car сервиз, така че да се вижда самият сервиз, и да изпрати снимката на bosch@mediaposthitmail.bg  или като лично съобщение на Facebook страницата на Bosch Auto заедно с две имена, телефон за връзка и следното изречение: Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработвани за целите на играта и данъчни цели и снимките ми да бъдат публикувани във Facebook за целите на играта. При липса на някои от посочените по-горе данни, участникът няма да бъде включен в съответната томбола.

Участието в играта не е обвързано с покупка от страна на Участника.

С всяка изпратена снимка Участникът участва по веднъж в томболата за малките награди и веднъж в томболата за големите награди. Участник може да спечели само по една награда от вид.

В Играта могат да участват всички физически лица на възраст над 18 години към датата на играта, на територията на България, с изключение на служителите на Изпълнителя и Организатора, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие с фалшиви снимки и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира участници.

Организаторът и Изпълнителят от негово име си запазват правото да одобряват снимките и да дисквалифицират такива, които не отговарят на Официалните правила, които са обидни, незаконни или дискриминационни.

Наградите в играта „Моят автомобил и Bosch Car сервиз“ са 18 броя (малки награди – 5 бр. цитрус преси, 5 бр. Bosch комплект 32 части битове, 5 бр. комплект чистачки AeroEco; големи награди – 1 бр. акумулатор за лек автомобил, 1 бр. универсално зарядно за акумулатор С3, 1 бр. комплект автомобилни лампи Maxibox + комплект чистачки Aerotwin).

Наградите ще бъдат раздадени на томболен принцип по следния начин:

Изпратилите снимки от 01–21.10.2018 участват в теглене на томбола на 22.10.2018 за 1 бр. цитрус преси, 1 бр. Bosch к-т 32 части битове, 1 бр. к-т чистачки AeroEco.

Изпратилите снимки от 22.10–04.11.2018 участват в теглене на томбола на 05.11.2018 за 1 бр. цитрус преси, 1 бр. Bosch к-т 32 части битове, 1 бр. к-т чистачки AeroEco.

Изпратилите снимки от 05–18.11.2018 участват в теглене на томбола на 19.11.2018 за 1 бр. цитрус преси, 1 бр. Bosch к-т 32 части битове, 1 бр. к-т чистачки AeroEco.

Изпратилите снимки от 19.11–02.12.2018 участват в теглене на томбола на 03.12.2018 за 1 бр. цитрус преси, 1 бр. Bosch к-т 32 части битове, 1 бр. к-т чистачки AeroEco.

Изпратилите снимки от 03–16.12.2018 участват в теглене на томбола на 17.12.2018 за 1 бр. цитрус преси, 1 бр. Bosch к-т 32 части битове, 1 бр. к-т чистачки AeroEco.

Изпратилите снимки от 01.10–16.12.2018 участват в теглене на томбола на 17.12.2018 за големите награди – 1 бр. акумулатор за лек автомобил, 1 бр. универсално зарядно за акумулатор С3, 1 бр. к-т автомобилни лампи Maxibox + к-т чистачки Aerotwin.

В томболите ще участват само участници, изпратили валидни снимки по изискванията от т. 1, с имена, телефон за връзка и изречението за съгласие (Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработвани за целите на играта и данъчни цели и снимките ми да бъдат публикувани във Facebook за целите на играта.) При липсва на някои от посочените по-горе данни участникът няма да бъде включен в съответната томбола.

Печелившите участници в играта ще бъдат обявени на Facebook страницата след датата на съответното теглене. Организаторът или Изпълнителят от негово име ще се свържат с тях на оставения телефонен номер, за да уточнят подробности по доставката.

Наградите се изпращат на посочените от печелившите адреси по куриер за сметка на Организатора и в срок до 14 (четиринадесет) работни дни след като той се свърже с тях. Освен наградата, спечелилият ще получи по куриер и служебна бележка за деклариране за награди на стойност над 30 лв. по ЗДДФЛ. Едното копие следва да се върне по куриер към Организатора.

Участниците губят правото да получат наградата си, ако Организаторът не успее да се свърже с тях на оставения телефонен номер, за да получи необходимата информация в рамките на 10 дни от датата на томболата.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара