Спечелете 3 прахосмукачки iRobot Roomba® 606 от МЕТРО


Играта е приключила!

Печеливши участници от промоционална кампания „МЕТРО Пълна кошница с късмет“ (клиентски номер + номер на картодържател):

10 289578 1
16 87374 3
15 55262 3
Искаш ли да спечелиш робот за почистване?

Само от 29.11-12.12.2018 г., вземи поне 15 продукта на обща стойност поне 10 лв. с ДДС и си в играта за 1 от 3-те високотехнологични роботи – прахосмукачки iRobot Roomba® 606.

Забрави за праха и трохите. Наслаждавай се на времето си далеч от метлата и прахосмукачката.

Интелигентният iRobot Roomba® 606 ще се грижи и почиства вместо теб.

Участвай в играта и печели с МЕТРО!

УСЛОВИЯ за участие:

    В играта участва всяка фактура с поне 15 различни продукта.
    Фактурата трябва да е на стойност минимум 10 лв. с ДДС или повече.
    Класирането става автоматично - не е необходимо да се записвате или да подавате заявление за участие.
    Печелившите ще бъдат обявени на 21 декември на www.metro.bg/Christmas

Всеки Участник закупил поне 15 различни артикула на една фактура на обща стойност не по-малка от 10.00 лева с ДДС в някои от дните през периода на Кампанията автоматично бива регистриран за участие в тегленето за награди, като може да спечели като награда Прахосмукачка робот Roomba 606.

За „различни“ се считат артикулите с отделни артикулни номера, съответно
баркодове, съгласно номенклатурата на Организатора.

Всеки Участник може да участва в Кампанията неограничен брой пъти, като при
всяко изпълнение на условията на Кампанията, посочени в Раздел 5 по-горе, съответният Участник получава  самостоятелно участие в тегленето за награди.

Всеки Участник, изпълнил условията на Кампанията ще бъде автоматично
включван в тегленето за награди. Ако Участникът не желае да бъде включен в Кампанията, той може да заяви своя отказ в центъра за контакт с клиенти на Организатора на телефон 0 700 100 71 (национален телефон на стойността на един градски разговор).

Наградите в Кампанията са: 3 броя Прахосмукачка робот Roomba 606 -  всяка на стойност 699,00 лв. с ДДС.

До 21.12.2018 г. на случаен принцип ще бъдат изтеглени трима печеливши,
измежду всички Участници, които през периода на Кампанията са изпълнили условията за участие в Кампанията.

Изтеглянето на печеливши Участници ще бъде документирано с надлежен
протокол. При тегленето ще бъдат изтегляни 3 печеливши и 3 резервни Участника.

При невъзможност за осъществяване на контакт с печелившите Участници в
рамките на 7 дни от датата на теглене, Наградата ще се предава на следващия изтеглен резервен печеливш Участник. Това правило ще бъде прилагано многократно до предоставянето на наградата на печеливш Участник.

Печелившите Участници ще бъдат уведомявани лично чрез електронно съобщение или обаждане на посочените от тях електронен адрес и/или телефонен номер при регистрацията им като клиенти на Организатора.

Наградите ще бъдат връчвани на място в участващите магазини МЕТРО. При осъществяване на контакт, съгласно горния член, Организаторът и печеливш Участник ще уговарят конкретния ред за предаване на наградата, включително в кой Участващ магазин следва да бъде предадена наградата.   


Краен срок - 12 декември 2018

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара