Спечелете 20 eBook четци Kindle от Lidl и Nescafe


Краен срок - 19 декември 2018

Играта се провежда само в магазините на Лидл (Lidl) на територията на Република България.

В Играта участват продуктите: кафе NESCAFÉ® 3in1 Classic, NESCAFÉ® 3in1 Creamy, NESCAFÉ® 3in1 Brown Sugar и NESCAFÉ® 2in1.

За срока на Играта, посочен в т. 2 по-горе, могат да бъдат спечелени общо: 20 eBook четци - Kindle.

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или с друга награда.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани на други лица.

За да участва в Играта потребителят:

(а) купува кафе NESCAFÉ® 3in1 Classic, NESCAFÉ® 3in1 Creamy, NESCAFÉ® 3in1 Brown Sugar или NESCAFÉ® 2in1 за минимум 6 (шест)лева в един фискален бон. Покупката трябва да се е случила в периода на Играта.

(б) се регистрира, като попълни собственото си име, електронен адрес (e-mail) и парола (алтернативно, потребителят може да използва личния си профил в социалната мрежа Facebook) и приеме правилата на Играта, Общите условия за ползване на Сайта на Играта и Правилата за поверителност.

(в) въвежда номера на фискален (и) бон(ове) от закупените продукти, участващи в Играта, и прикрепя снимка(и) на фискалния(ите) бон(ове) на Интернет адрес: promo.nestle.bg („Сайта на Играта“). Фискалната(ите) боно(ове) трябва да са добре четими защото служат за доказателство за направената покупка и участие в Играта. Фискални бонове могат да се регистрират 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата в периода на Играта.

(г) запази фискалния бон до 60 дни след края на Играта.

Всеки участник има право на неограничен брой участия в Играта за спечелването на 1 (един)брой от 20 броя eBook четци - Kindle. Един потребител може да участва с един фискален бон само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на  една награда, независимо от броя участия и броя на регистрираните фискални бонове.

На 04.01.2019г. на случаен принцип чрез специализиран софтуер, в присъствието на представители на „Нестле България“ АД, ще бъдат изтеглени 20 печеливши. Ще бъдат изтеглени и 10 резервни участници, в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите.

Печелившите ще бъдат публикувани до 10.01.2019 г на promo.nestle.bg.

След валидиране на тяхното участие според правилата на Играта, с печелившите ще бъде осъществена връзка чрез имейла, който са посочили при регистрация, с цел уточняване на телефон за връзка и адрес, на който да бъде доставена наградата. Ако се наложи, представител на Организатора може да се свърже със спечелилите участници по телефон за уточняване детайли във връзка доставката на наградата.

В случай, че спечелилият участник не отговори на имейла и не предостави адрес, на който наградата да бъде доставена, в срок до 30 дни от обявяване на печелившите, ще се счита, че спечелилият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

В случай, че спечелил участник е предоставил грешен, непълен или неточен телефон, адрес и електронна поща и представител на Организатора не е могъл да се свърже с него, за да му достави наградата, както и ако спечелилият участник не се свърже с Организатора, за да потърси наградата си, в срок до 30 дни от обявяване на печелившите, ще се счита, че спечелилият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

За да получи наградата, печелившият трябва да:

- представи на куриера регистрираните фискални бонове  за справка. Ако не бъдат представени, потребителят губи правото да получи наградата.

- представи лична карта, за да удостовери самоличността си, която се връща веднага.

- подпише приемо-предавателен протокол, в който куриерът декларира, че нужните за доказване правилното участие в Играта елементи са били показани и изрядни, както и че спечелилият е получил наградата. Ако има възражения, печелившият ги описва в протокола.

- подпише и да върне на куриера един екземпляр от служебна бележка.

Наградите се доставят само на територията на България.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара