Спечелете 210 000 брандирани коледни магнита от Coca-Cola


Краен срок - 31 декември 2018

Промоцията се организира и провежда в избрани обекти на територията на Република България, активирани с рекламни материали.

Промоцията започва на 20 ноември 2018 г. и ще продължи до 31 декември 2018 г. или до изчерпване на количеството награди в обектите, включени в Промоцията, което от двете събития настъпи по-рано.

Участващите опаковки са 0.250 RGB Coca-Cola, Coca-Cola wo sugar, Coca-Cola wo sugar Cherry, Fanta Orange, Fanta Icy Lemon, Sprite, Schweppes Tonic, Schweppes Bitter Lemon, Schweppes Tangerine.

С участие в промоцията се печели следната награда: Брандиран Coca-Cola магнит – пет различни дизайна, описани подробно в края на този документ. Общо 210 000 броя магнити

За всеки 2 закупени бутилки 0.250L RGB Coca-Cola, Coca-Cola wo sugar, Coca-Cola wo sugar Cherry, Fanta Orange, Fanta Icy Lemon, Sprite, Schweppes Tonic, Schweppes Bitter Lemon, Schweppes Tangerine от участващите опаковки в участващите обекти, потребителят получава награда на място от същия търговския обект в момента на покупката.

В промоцията имат право да участват всички граждани на Република България на възраст над 14 години с изключение на служителите на The Coca-Cola Company, Кока-Кола България ЕООД, Организаторът на промоцията и рекламните агенции, свързани с промоцията, собствениците и служителите на търговските обекти, които търгуват с промоционални продукти, както и роднини по права линия от първа степен (деца и родители) и съпрузи на изброените по-горе лица.

Замяната на награди срещу пари, както и преотстъпването й на друго лице е забранено.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара