Спечелете всяка седмица стол за къмпинг, термос и чадър


Краен срок - 30 октомври 2018

Всяка седмица награди за първите трима, дали най-много верни отговори за най-кратко време.

Очаквайте всяка седмица нов Quiz, който ще ви даде възможност да се наредите сред печелившите.

Първа награда: Сгъваем стол за къмпинг
Втора награда: Tермос
Трета награда: Чадър

Целта на Играта е популяризиране на продуките на Кнауф Инсулейшън, които са
произведени чрез ECOSE технология. В рамките на играта всяка седмица ще има трима
участника, които ще спечелят по една награда. Победителите се избират въз основа на
това кой е отговорил на въпросите от теста с най-малко грешки и за най-кратко време

За да участвате в играта следва да се регистрирате и да отговорите на въпросите,
посочени в интернет страницата www.izoliram.bg. Право на участие в съревнованието
за Наградите получава всеки, които е отговорил вярно на поне един въпрос от теста.

Участието в играта не е обвързано с покупка.

За да участва в Играта всеки Участник трябва да предостави данни за контакт,
включващи име, адрес на електронна поща (e-mail), телефон за връзка, като с факта на
регистрацията ще се счита, че Участникът дава своето съгласие тези данни да бъдат
използвани от Организатора на играта.

Всяка седмица ще бъдат изтеглени по една от следните три категории награди:
Първа награда: столове за къмпинг, общо 4 броя, по една за всяка седмица
Втора награда: термоси за напитки, общо 4 броя, по една за всяка седмица
Трета награда: чадъри, общо 4 броя, по една за всяка седмица

Печелившите Участници, които ще получат награди, ще бъдат определени въз
основа на това кой е отговорил на въпросите от теста за най-кратко време и с най-малко
грешки от базата данни, включваща всички Участници за съответната седмица (от
понеделник до понеделник). Всяка седмица, в понеделник, ще бъдат избирани по
трима победители. Датите за публикуване имената на печелившите от седмицата ще
бъдат съответно 9 октомври , 16 октомври, 23 октомври и 30 октомври.

На първо място за спечелване на седмичните награди се класира участникът, дал най-
голям брой верни отговори, следван съответно от участниците с втори и трети по брой
верни отговори.

В случай, че няколко участника са дали еднакъв брой верни отговори, на първо място
се класира участникът, отговорил за най-кратко време, следван от тези, дали съответно
втори и трети времеви резултат.


Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара