Спечелете 20 ваучера по 100 лв., 50 куфара, 100 възглавнички и 200 пакета FAMILY Stix от Кармела


Краен срок - 14 декември 2018

Играта се провежда на територията на Република България чрез томбола, в която участват лицата, качили снимка на касов бон с дата от Периода на промоцията, потвърждаващ покупката на  1 кутия вафли FAMILY Stix 155 г.cocoa или кутия вафли FAMILY Stix 155 г.orange или кутия вафли FAMILY Stix 155 г.lemon или кутия вафли FAMILY Stix 155 г.yoghurt and blueberry или кутия вафли FAMILY Stix 155 г.cheesecake raspberry или кутия FAMILY Stix 310 г. Зимна колекция в регистрационната форма на www.karmela.eu и съгласно условията на настоящите Правила. В случаите, когато касовият бон е с дължина, непозволяваща в една снимка да се вижда закупения продукт и датата на покупка, то касовият бон трябва да бъде сгънат по начин, позволяващ присъствието и на двата изискуеми критерия за участие в Играта.

Продуктите на ОРГАНИЗАТОРА, които участват в промоционалната игра, са: вафли FAMILY Stix 155 г.cocoa; вафли FAMILY Stix 155 г.orange; вафли FAMILY Stix 155 г.lemon; вафли FAMILY Stix 155 г.yoghurt and blueberry; вафли FAMILY Stix 155 г.cheesecake raspberry и FAMILY Stix 310 г. Зимна колекция.

Продуктите, участващи в играта, се предлагат както с промоционален стикер, така и без промоционален стикер. Продукти, които нямат промоционален стикер СЪЩО могат да участват за спечелването на награди от Играта.

Участник в Играта може да бъде всяко физическо лице над 18 години с постоянен адрес в Република България, което в Периода на участие по т. 1.1.:

1. качи снимка на касов бон с дата от Периода на промоцията, потвърждаващ покупката на 1 кутия вафли FAMILY Stix 155 г.cocoa или кутия вафли FAMILY Stix 155 г.orange или кутия вафли FAMILY Stix 155 г.lemon или кутия вафли FAMILY Stix 155 г.yoghurt and blueberry или кутия вафли FAMILY Stix 155 г.cheesecake raspberry или кутия FAMILY Stix 310 г. Зимна колекция в регистрационната форма на www.karmela.eu и съгласно условията на настоящите Правила. В случаите, когато касовият бон е с дължина, непозволяваща в една снимка да се вижда закупения продукт и датата на покупка, то касовият бон трябва да бъде сгънат по начин, позволяващ присъствието и на двата изискуеми критерия за участие в Томболата.

2. Попълни регистрационната форма със своите данни (три имена, телефон и електронен имейл адрес за контакт);

В случаите, когато касовият бон е с дължина, непозволяваща в една снимка да вижда закупения продукт и датата на покупка, то касовият бон трябва да бъде сгънат по начин, позволяващ присъствието и на двата изискуеми критерия за участие в Играта.

Всеки участник може да регистрира неограничен брой касови бележки за периода на промоцията.

Общият брой награди (20 ваучера за пътуване х 100 лв., 50 броя брендвани куфара, 100 броя брендвани мемори-възглавнички за пътуване и 200 продуктови награди х 4 кутии FAMILY Stix  ) е разпределен в 5 тегления за периода на промоцията. Тегленията за награди ще се извършват в следните дни: 2 ноември, 12 ноември, 23 ноември, 3 декември и 14 декември 2018 год. Тегленията ще се проведат на томболен принцип в присъствието на Комисия от страна на Организатора в 3-членен състав. При всяко теглене ще бъдат изтегляни по 4 ваучера за пътуване, по 10 бр. брендвани куфара, по 20 броя брендвани мемори-възглавнички за пътуване и по 40 броя х 4 кутии FAMILY Stix. 

Наградите, осигурени от ОРГАНИЗАТОРА за промоцията, са както следва:
* 20 ваучера за пътуване х 100 лв.;
* 50 броя брендвани куфара
* 100 броя брендвани мемори-възглавнички за пътуване и
* 200 продуктови награди х 4 кутии FAMILY Stix.

Всички регистрирани участници, които отговарят на условията за регистрация и покупка на промоционален продукт имат шансове за награди при всяко от петте обявени тегления. От базата данни, която подлежи на всяко следващо теглене, отпадат само спечелилите вече награда касови бележки. Всяка касова бележка има право само на 1/една/ награда за периода на промоцията. Участниците могат да участват с неограничен брой касови бележки, които отговарят на условията на регистрация и покупка на промоционален продукт.

Печелившите участници, ще бъдат обявявани в срок до три дни след датата на всяко теглене на сайта на Кармела 2000  http://www.karmela.eu/,  в секция „Новини“, 2018;

Печелившият участник ще бъде информиран за спечелената от него награда по т. 5 и за условията и начина на получаването й чрез изпращане на имейл от служител на Организатора на имейл адреса за контакти, посочен при регистрирането на участника в Играта;

В отговор на изпратения от Организатора имейл, печелившият Участник следва да предостави в 7-дневен срок от датата на изпращане на изходящия от Организатора имейл,   точен адрес за доставка;

Наградата се изпраща в срок до 30 работни дни след получаване на точен адрес за доставка на печелившия участник;

Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 във връзка с параграф 1, т. 62  от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2017 г, предметни и парични награди на стойност над 30,00 лева  са облагаем доход за физическото лице, което ги получава.

Тъй като е налице облагаем доход по чл. 35, т.2 от ЗДДФЛ, то при предоставянето на наградата, на основание на чл.35 от ЗДДФЛ Организаторът издава на печелившия участник, служебна бележка по образец за удостоверяване на стойността на непаричния доход. Физическото лице, получило наградата, има ангажимент за деклариране на дохода с ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ за 2018 год. и плащане на данък общ доход (ДОД) за своя сметка. По Условията на Играта, наградите, които попадат под режима на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), са ваучерите за пътуване на единична стойност от 100 лв. и брендваните куфари.Спечелете СЕГА

2 Коментари

Публикуване на коментар

По-нова По-стара