Спечелете смарт часовници, ел. четци, слушалки, фотоапарати, зайчета и още награди от Duracell


Краен срок - 15 декември 2018

Националната кампания се организира и провежда в периода от 5-ти октомври до 15-ти декември 2018 г. включително. Кампания с моментни награди в обектите с промо екипи на Duracell, се провежда в периода 5-ти октомври до 15-ти декември 2018 г. включително.

Условие за участие - всеки, който закупи батерии DURACELL на стойност минимум 8.00 лв. с ДДС през периода на кампанията, посочен по-горе, получава възможност да участва в Националната кампания и да спечели Специална награда от Duracell. Това, което трябва да направи е да регистрира име, фамилия, телефон, имейл и датата и часа от касовата бележка, с която е закупен продукт Duracell на www.duracellpromo.bg

Печелившите се теглят на лотариен принцип пред свидетелството на нотариус на следните дати:

    31-ви Октомври 2018г
    14-ти Ноември 2018г.,
    28-ми Ноември 2018г.
    16-ти Декември 2018г.

Всички печеливши участници ще получат SMS или имейл и имената им ще бъдат публикувани в деня на всяко теглене на www.durcellpromo.bg

Наградите се доставят на посочен от печелившия адрес с куриер за сметка на Организатора.

Участие с касов бон за покупка

Всеки, който закупи батерии DURACELL на минимална стойност 8.00 лв. с ДДС може да вземе участие в кампанията, като регистрира касовия бон за покупка на www.duracellpromo.bg

Задължително условие за регистрация в уебсайта е всеки участник да попълни в регистрационната форма: име и фамилия, телефон, имейл, които по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за защита на личните данни представляват, лични данни, дата, месец, година, час и минути изписани на касовия бон от покупката.

Изписване на дата, месец, година, час и минути на касовия бон / съкратено ДДММГГ ЧЧММ /

Между отделните думи, датата и часът да има разстояние (интервал) и датата да е изписана в поредица дата, следвана от месец, следвана от година, а часът в поредица час, следван от минути. В изписването на датата и месеца се допускат препинателни знаци.

При регистрацията си в уебсайтa участниците декларират, че са запознати с настоящите Официални правила на кампанията и че дават съгласието си за обработването на личните им данни от Организатора на Кампанията.

В случай че даден участник не е съгласен личните му данни да бъдат обработвани от Организатора, той следва да не отбелязва полето за даване на съгласие, като в този случай регистрацията му няма да бъде допусната.

Един участник има право да участва в кампанията с една дата и час от касовата бележка само веднъж.

Един участник има право да участва в кампанията с неограничен брой касови бележки.

Механизъм за определяне на печелившите за наградите в кампанията

Наградите ще бъдат:

    12 броя безжични тонколони
    8 броя дигитални фотоапарата
    4 броя смарт часовника
    8 броя електронни книги
    12 броя слушалки

На всяка дата за теглене на награди ще бъдат изтегляни по:

    3 броя безжични тонколони
    2 броя дигитални фотоапарата
    1 брой смарт часовник
    2 броя електронни книги
    3 броя слушалки

При изтеглянето на печелившите, Организаторът ще изтегли в присъствието на нотариус и 5 резерви. В случай че някой от печелившите участници бъде дисквалифициран или не предостави касова бележка като доказателство за покупката при получаването на наградата или се откаже от нея, ще бъде заместен от първата резерва в списъка, съответно следващият, който ще получи на негово място награда, в случай че е изпълнил указанията, посочени в настоящите Официални правила.

На печелившите ще бъдат изпратени SMS и имейл на посочен от тях номер и имейл адрес, който да ги информира, че печелят награда и на който трябва да отговорят и изпратят адрес за доставка на спечелената награда.

Наградите ще бъдат разпратени в рамките на 14 работни дни след подаване на коректен адрес за доставка.

Наградите се получават от печелившите срещу предоставяне на оригинален касов бон от регистрацията в томболата.

Визуализацията на наградите на всички рекламни и комуникационни материали е с примерен и илюстративен характер.

Кампанията в търговската мрежа с моментни награди обвързана с покупка e валидна само при наличието на промоутъри/представители на Duracell в съответния търговски обект.

В магазинната мрежа, Организаторът провежда Кампания с моментни награди, обвързана с покупка със следния механизъм:

Всеки, който закупи който и да е 4-рен блистер батерии Duracell, може да спечели моментален подарък от брандирания щанд в магазина – играчка плюшен заек Duracell.

За целта е необходимо след покупката на 4-рен блистер батерии Duracell, клиентът да представи касовата си бележка, удостоверяваща закупуването на продуктите, на промоутъра на Duracell, който се намира след касова зона. След предоставяне на касовата бележка, клиентът получава възможността да участва в игра за моментна награда и да спечели награда играчка заек Duracell.

За целите на кампанията са предвидени 4000 броя играчки заек Duracell

Механизмът на кампанията е в сила до изчерпване на наградите.

Промоцията с моментните награди важи само когато в търговския обект има промо екип/представител на Duracell.

Участието за моментни награди не изключва участието на клиент в състезанието за големите награди в рамките и правилата на Националната кампания. Промоутърите/Представителите на Duracell след проверката на касовата бележка са задължени да я върнат на клиента. Промоутърите/Представителите на Duracell нямат право неоправдано да задържат касовата бележка на клиент, който участва в кампанията за моментни награди.
Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара