Спечелете гориво на стойност 1000 лв. от Лукойл


Краен срок - 15 януари 2019

Играй за отстъпка или 1000 лв. с масла GENESIS или LUXЕ!

Купи масло GENESIS или LUXЕ с прикрепена към опаковката Техническа брошура, запознай се с информацията и виж какво печелиш на прикрепената към нея скреч карта!

Промоцията не важи при използване на карти с отложено плащане. Отстъпката се ползва само при покупката на промо-опаковка масло с прикрепена печеливша скреч-карта.

В Промоцията участват автомобилни масла ЛУКОЙЛ със следните наименования:
Наименование Обем
LUXЕ 10W40 1L, 4L
LUXЕ 15W40 1L, 4L
LUXЕ Synthetic 5W40 SN/CF 1L, 4L
LUXЕ LPG 10W40 1L, 4L
LUXЕ TD 10W40 1L 1L, 4L
Genesis Premium 5W30 1L, 4L
Genesis Special VN SAE 5W30 1L, 4L
Genesis Special FE SAE 5W30 1L 1L, 4L
Genesis Special C3 5W30 1L 1L, 4L
Genesis Special C4 5W30 1L 1L, 4L
Genesis Special A5/B5 SAE 5W30 1L 1L, 4L
Genesis Advance 10w 40 1L

Наградният фонд на промоцията включва следните видове

Награди, изписани на скреч карти под защитното фолио:

1. Специална отстъпка за текущата покупка на масла ЛУКОЙЛ, посочени в т.3.1,
която представлява т.нар. второстепенна награда по смисъла на Настоящите правила.
Специалните отстъпки са следните: 2 лева с ДДС, 3 лева с ДДС.

2. Голяма награда: една карта за безплатно гориво за бензиностанции ЛУКОЙЛ на
стойност 1000 лева (хиляда лева) с ДДС, избрана от печелившия. Срок за ползване на
картата за гориво: до 31.12.2019 г. След изтичане на този срок картата става неактивна,
като печелившият няма право на обезщетение за неполучените количества по картата.

За да участва в Промоцията, в срока, определен в т. 2.1. от Настоящите правила,
всяко физическо лице трябва:

1. Да избере артикул в комплект с Техническа брошура, посочени в т. 3.1. от
Настоящите правила, на бензиностанции, участващи в Промоцията.
2. Да предаде на касиера на бензиностанцията избрания от него артикул заедно със
скречкартата.
3. Да изтрие пред касиера защитното фолио от скречкартата, за да се установи
печели ли Награда.
4. В случай на съответствие с описаните в т. 4.1.1. награди, клиентът получава
наградата си под формата на отстъпка при заплащане в брой или с банкова карта за
текущата покупка. За целта предава на касиера печелившата скречкарта за отписване
на Наградата и начисление на отстъпката.

Получаването на Награди, описани в т. 4.1.1., е възможно само в срока на
Промоцията и то само след изтриване на защитното фолио от скречкартата по време на
покупката, но преди маркиране на покупката и плащане на продажната цена. Ако
стречкартата не бъде изтрита преди заплащането на артикула, наградата по т. 4.1.1.
губи действието си и не може да бъде използвана.

В случай на откриване на Голямата награда, описана в т.4.1.2., под защитното
фолио на скречкартата клиентът трябва да предостави на касиера скречкартата само за
да я заснеме заедно с касовата бележка и да изпрати снимката на avelichkova@lukoil.bg
в мейл, който да включва също имената на Победителя и телефон за връзка. Клиентът,
който е намерил под защитното фолио надпис Голяма награда, трябва в рамките на 10
дни от покупката да се обади на 0 800 20 220, за да заяви желания от него обект,
където да му бъде връчена Голямата награда. При получаването ѝ клиентът трябва да
носи в себе си печелившата скречкарта, касовата бележка за покупката, с която е
спечелил Голямата награда, и документ за самоличност.

След получаване на необходимата информация за Победителя, посочена в т. 5.3.
на Настоящите правила, Организаторът подготвя необходимите документи за
предаване на Наградата и я изпраща на избрания от клиента обект не по късно от 14
дни след предоставяне на данните за Победителя.

В случай че до 31.03.2019 г. Победителят в промоцията не предостави своите
данни, посочени в т. 5.3. на Настоящите правила, или откаже Голямата награда, тя се
смята за непотърсена и не се предоставя на други участници в Промоцията, а остава на
разположение на Организатора, който има право да реши какво да прави с нея по свое
усмотрение.

Датата, часът и адресът за получаване на Голямата награда се съгласуват между
Организатора и Победителя по телефон или електронна поща. В случай на неявяване за
получаване на Наградата от страна на Победителя в уговореното време и място
Организаторът запазва правото си да промени по свое усмотрение предназначението
на Голямата награда. Тя се смята за предадена след подписване на двустранен приемо-
предавателен протокол, подписан от Победителя и представител на Организатора.

За да получи Голямата награда, Победителят в промоцията трябва да съхрани и
предаде при получаването на Наградата оригиналната скречкарта и касовата бележка
за покупката на артикул, с която е участвал в Промоцията, потвърждаваща, че
покупката е направена в срока, посочен в т. 2.1. от Настоящите правила, но не по-късно
от 31.03.2019.

В случай на основателно съмнение относно автентичността на предоставените
данни и материали, посочени в т. 5.3 от Настоящите правила, Организаторът има
право да не предоставя Голямата награда на Победителя и да разполага с нея по свое
усмотрение.

Организаторът не носи отговорност за невъзможността за предаване на Голямата
награда поради невъзможност да се свърже с Победителя от промоцията в рамките на
14 (четиринайсет) дни от датата на обявяване на Победителя съгласно т. 5.3. от
Настоящите правила и запазва правото си да реши как да се разпорежда с Голямата
награда.

Организаторът поема за своя сметка дължимия данък по ЗДДФЛ и изготвя
служебна бележка за внесения в държавния бюджет данък.

Победителят в промоцията сам носи отговорността си за декларирането ѝ пред
данъчните служби.


Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара