Промоция Вземи книгата "Малки рецепти от големи готвачи" от Lidl


Краен срок - 14 октомври 2018

Промоцията се провежда в периода от 7:00 часа на 24.09.2018 г. до 22.00 ч. 14.10.2018 г. включително („Период на провеждане”) или до по-ранното изчерпване на количествата от книгата „Малки рецепти от големи готвачи“, напечатани преди датата на начало на играта.

Участието в Промоцията е обвързано с покупка. Книгата „Малки рецепти от големи готвачи“ може да бъде получена единствено в магазините на Лидл България и само при спазване на всички условия за участие. Общите условия за участие в промоцията могат да бъдат намерени на www.gotvi.lidl.bg или предоставени при поискване в магазините на Лидл България.

В периода от 24.09.2018 г. до 14.10.2018 г. всеки потребител на Лидл България, отговарящ на изискванията на чл. 6, може да събира точки във всеки магазин Лидл на територията на България.

При покупка в магазините Лидл, която е на стойност минимум 25 лева или повече в една касова бележка, потребителят („Участник“) може да получи по 1 стикер (отговарящ на 1 точка) за всеки 25 лева от стойността на своята касова бележка. Стикерите могат да бъдат получавани единствено на каса в магазина, в който потребителят реализира своята покупка. При покупка на стойност 50 лв. се предоставят 2 стикера и т.н.

Стикерите с точки не са предназначени за самостоятелна продажба и не е възможно за тях да се доплати при недостатъчна стойност на покупката.

На касата на магазина потребителят получава безплатно и карта, в която може да залепва получени стикери ("Картата").

При събрани 5 стикера (точки) в Картата, Участникът може да предаде Картата на касата на който и да е магазин на Лидл в страната и да получи срещу нея книгата "Малки рецепти от големи готвачи". За попълнена се смята карта със залепени 5 стикера, отговарящи на 5 точки. Представянето на две или повече карти с общ сбор на стикерите равен на 5 точки не отговаря на условията за получаване на книга.

Всеки Участник може да участва в Промоцията неограничен брой пъти в рамките на Периода на провеждане на Промоцията, но не с една и съща карта. Когато Участникът предаде попълнена с 5 стикера карта, същата карта се подпечатва от служител на Лидл България и не може да бъде използвана за повторно взимане на книга.

Промоцията продължава до настъпването на едно от следните две събития: изтичане на срока по чл. 3 или изчерпване на количествата от книгата „Малки рецепти от големи готвачи“, напечатани преди датата на начало на играта. Организаторът си запазва правото да продължи срока на играта, като разгласи удължаването по подходящ начин, или по изключение да предостави на участници единични бройки от книгата след края на срока по чл. 3. При допълнителни въпроси във връзка с промоцията можете да се свържете с нас www.lild.bg/kontakt

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара