Спечелете сладки награди от Сладкарници Неделя


Играта е приключила!

Печеливши: Диляна Боянова, Maria Stefanova и Rada ZahovaЛюбимият ми малък момент, в който обичам да си похапвам Бяла Неделя е…

Довърши изречението и публикувай своя отговор в коментар под поста. Трима от вас може да спечелят сладка награда от нас!

Участието в Играта не е обвързано с покупка от страна на Участника.

Всеки потребител участва еднократно в Играта независимо от броя коментари, които е публикувал.

Играта е отворена за участие за всички физически лица, навършили 18 години, на територията на България с изключение на служителите на “Експлора България” ООД  и “Сладка вест 5”, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи с цел увеличаване шанса за печалба.
При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира Участници.

Публикуваното от Участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява чрез Изпълнителя публикуваното от Участниците съдържание на Facebook страницата www.facebook.com/nedelya.bg. Изпълнителят има правото еднолично или след нареждане от страна на Организатора да сваля от Facebook страницата www.facebook.com/nedelya.bg всеки коментар, отговор, изображение и др., които по негово усмотрение нарушават горните изисквания или тези Официални правила.

Наградите в Играта “Любимият малък момент”  са 3  броя талони за  торта Еклерова Малина, 8 парчета от Сладкарници Неделя.

Победителите ще бъдат изтеглени на томболен принцип - 3 титуляра и няколко резерви. Организаторът ще се свърже с резервите в случай на дисквалифициране на титуляр по силата на т. 6 от текущите правила.

Печелившите участници ще бъдат 3 (трима) и ще бъде публикуван в коментар под поста на Facebook страницата www.facebook.com/nedelya.bg на 02.10.2018 г..

Печелившите участници трябва да изпратят своите данни на специално създаден за целта e-mail. Печелившите участници следва да изпратят данните си, които включват: две имена на получателя и информация от коя сладкарница биха искали да си получат подаръка. Данните (имената на получателя) се използват за целта на получаване на наградата.

Срокът за взимане  на наградите е до 20 работни дни след получаване на данните на всички печеливши.

Участниците губят правото си да получат наградата, ако не изпратят на посочения им адрес необходимата информация в рамките на 10 дни от датата на изпращането на личното съобщение към тях.


Краен срок - 2 октомври 2018

Спечелете СЕГА

3 Коментари

Публикуване на коментар

По-нова По-стара