Спечелете пътуване до Дортмунд, присъствие на футболен мач, оригинални топки и тениски


Играта е приключила!

Печелившите не са обявени от организатора.    Купи една от изотоничните напитки 4Move и запази касовия бон.
    Регистрирай своя касов бон тук.
    Опиши защо искаш да присъстваш на мача
    на Борусия Дортмунд, използвайки името на
    напитката “4Move” поне веднъж в текста. Текстът трябва да е кратък и да не надвишава 160 символа.

За да вземе участие в томболата за „Билет за двама за мач на Борусия Дортмунд и билет за двупосочен полет със самолет от България до Дортмунд“ всеки участник трябва да докаже покупката на поне 35 броя от участващите в кампанията продукти с марката 4Move (да регистрира 35 касови бона);

За да вземе участие в томболата за „Билет за едно лице за пътуване заедно с отбора на Борусия Дортмунд - пътуване, хотел, достъп до мач“ всеки участник трябва да докаже покупката на поне 18 броя от участващите в кампанията продукти с марката 4Move (да регистрира 18 касови бона);

За да вземе участие в томболата за „Персонализирана тениска на отбора на Борусия Дортмунд“ - всеки участник трябва да докаже покупката на поне 2 броя от участващите в кампанията продукти с марката 4Move (да регистрира 2 касови бона);

За да вземе участие в томболата за „Топка с автографи на отбора на Борусия Дортмунд“ всеки участник трябва да докаже покупката на поне 2 броя от участващите в кампанията продукти с марката 4Move (да регистрира 2 касови бона);

Участващи продукти в Кампанията са всички продукти с марката 4move, продавани от оторизиран представител на FoodCare sp. z o.o. на българския пазар.

Касовият бон, който удостоверява покупката на всеки участващ в Кампанията продукт, трябва да се съхранява за валидиране на печелившите участници.

След края на промоционалната Кампания участващите продукти губят това си качество, организаторите вече не носят отговорност и не поемат никакви задължения по отношение на каквото и да е обстоятелство, което би могло да наведе обществеността към заключението, че промоционалната Кампания е актуализирана или продължена.

Продуктите, участващи в Кампанията, се предлагат до изчерпването на техните наличности.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:
- Билет за двама за мач на BVB и билет за двупосочен полет със самолет от България до Дортмунд в рамките на посочената стойност – за да участва за тази награда, всеки участник трябва да докаже покупката на поне 35 броя от участващите в кампанията продукти с марката 4Move;
- Билет за едно лице за пътуване заедно с отбора BVB - пътуване, хотел, достъп до мач, в рамките на посочената стойност - за да участва за тази награда, всеки участник трябва да докаже покупката на поне 18 броя от участващите в кампанията продукти с марката 4Move;
- Персонализирана тениска на отбора BVB - за да участва за тази награда, всеки участник трябва да докаже покупката на поне 2 броя от участващите в кампанията продукти с марката 4Move;
- Топка с автографи на отбора BVB - за да участва за тази награда, всеки участник трябва да докаже покупката на поне 2 броя от участващите в кампанията продукти с марката 4Move;

Изображенията на наградите са налични в комуникационните материали със заглавие и описание.

Нетната обща стойност на наградите, които могат да бъдат предложени в рамките на Кампанията, е 7884,24 лв. с включен ДДС.

Участникът може да се регистриране в Кампанията само чрез въвеждане в уебсайта www.flywithbvb.bg на два или повече Номера на касов бон, заедно с отговора на въпроса: „Защо искаш да присъстваш на мача на Борусия Дортмунт, ползвайки 4move?" при спазване на изискваните условия, предвидени в Член 7.2. по-долу;
(3) Регистрацията за участие и въвеждането на номерата на касов(и) бон(ове) се извършва само в рамките на периода на Кампанията, посочен в член 7.2.1 по-долу;
(4) При регистрацията си в сайта www.flywithbvb.bg Участникът трябва да използва валиден мобилен телефонен номер от мобилните мрежи на A1, Telenor, Vivacom или bob.
(5) Отговорът на въпроса „Защо искаш да присъстваш на мача на Борусия Дортмунт, ползвайки 4move?" въведен от Участника, трябва да отговаря на следните изисквания:
• Да не включва обидно, неморално или антисоциално съдържание;
• да не съдържа клевети, думи или символи, които са обидни като цяло или директно за лица от определена раса, същност, религия, сексуална ориентация или социално-икономическа група;
• да не съдържа заплахи за трети лица, място, бизнес или група, да не нарушава правото на неприкосновеност на личния живот и/или други права на трети лица, компании или субекти, както и да не нарушава по никакъв друг начин законодателството и приложимите разпоредби.
• да не съдържа препратки или съобщения за регистрирани или нерегистрирани търговски марки; в случай че Организаторът желае да покаже история, съдържаща препратки или съобщения за регистрирани или нерегистрирани търговски марки, си запазва правото да публикува историята и да изтрие или замени тези референции/съобщения;
• да не съдържа никакви намеци за марки на цигари или алкохол;
• да не съдържа съобщения, адресирани до непълнолетни (напр. „бейби" не се отнася само за непълнолетни);
• да не се отнасят за непълнолетни (напр. „бейби" не се отнася само за непълнолетни);
• да не илюстрират непълнолетни лица;
• да се придържа към тематиката на Кампанията, така, както е описана.

Участниците трябва да се регистрират онлайн, като попълнят регистрационната форма на интернет страницата www.flywithbvb.bg. Тази форма ще бъде попълнена от Участника чрез задължително посочване на следната информация: Номер на фискалния бон, имейл адрес, име, фамилия, телефонен номер (активен номер в мрежите на A1, Telenor, Vivacom или bob) отговора на въпроса „Защо желаеш да присъстваш на мача на Борусия Дортмунд, ползвайки 4move?“, като използват името на марката 4move поне веднъж в текста.
След регистрацията си онлайн, участниците трябва да запазят оригиналните касови бонове, чиито номера са регистрирали, за последващото им валидиране.

Един Номер на касов бон може да бъде регистриран само веднъж по начина, посочен по-горе. Ако един и същ Номер на касов бон бъде получен от Организатора за два или повече Профила на участници (с различни мобилни телефонни номера), номерът на касовия бон ще бъде приет само за Профила, съответстващ на първата поред регистрация. Редът на записванията е хронологичното време, в съответствие с момента на приемане на номера в базата данни на Организатора, а не моментът на изпращане на Номера на касовия бон.

Наградите в Кампанията ще бъдат определени чрез електронна томбола, като се използва специално създаден за това софтуер, в присъствието на нотариус, в периода между 01.11.2018 г. и 30.11.2018 г. В жребия ще бъдат включени всички валидни регистрации, направени в периода на Кампанията, съответно от 12.06.2018 г. до 31.10.2018 г.

Томболата ще определи:
- 1 печеливш за наградата „Билет за двама на един мач на Борусия Дортмунд и двупосочен полет от България до Дортмунд в рамките на посочената стойност“;
- 1 победител за наградата „Един билет за пътуване заедно с отбора на Борусия Дортмунд - пътуване, хотел, достъп до мач в рамките на посочената стойност“;
- 2 победителя за наградите, състоящи се от "Персонализирана тениска на Борусия Дортмунд";
- 2 победителя за наградите, състоящи се от „Топка с автографи на отбора Борусия Дортмунд“.
За всяка награда, присъдена в рамките на Кампанията, ще бъдат изтеглени по 10 резерви.

Един Участник може да спечели, за цялата продължителност на Кампанията, най-много една награда, присъдена чрез жребий, независимо от броя на направените регистрации.

След определяне на победителите в Кампанията, Организаторът ще пристъпи към валидиране на печеливщите, като провери дали са изпълнени условията за регистрация на Участниците в Кампанията, както и начинът на нейното провеждане.

Организаторът може да изиска от всеки Участник да предостави в оригинал всеки касов бон, чийто номер е бил регистриран от този участник в Кампанията.

По този начин, за да бъде обявена за валидна награда, спечелена в Кампанията, е необходимо да се изпълнят едновременно следните условия:

Участниците, които са определени за победители, ще бъдат уведомени за това чрез телефонно обаждане на мобилния им телефонен номер, който е посочен в създадения от тях Профил в уебсайта. Обаждането ще се осъществи между 09:00 и 17:00 часа, през първите 3 работни дни след тегленето на томболата, с 3 опита за свързване с печелившия. Ако победителят не може да бъде уведомен в рамките на първите 3 работни дни от момента на томболата и след 3 опита за свързване с печелившия, ще се премине към уведомяване на резервите, което ще бъде извършено по същия начин.

За да бъде валидиран като победител, Участникът ще предостави на Организатора необходимата информация относно участието си в Кампанията в рамките на максимум 2 дни от момента на телефонния контакт, както следва:
- име и фамилия;
- рождена дата;
- адрес за доставка;
За да получат наградата, всички печеливши участници трябва:
- да изпратят по начин, съобщен им в момента на телефонния разговор, копие от фискалния бон, чийто номер е определен за победител, заедно с името и фамилията си;

Обявяването на победителите в Кампанията ще бъде направено чрез публикуване на уеб страницата www.flywithbvb.bg в срок от 30 (тридесет) календарни дни след края на процеса на валидиране на победителите, в случай че не настъпи ситуация, посочена в член 7.4.2. по-горе.

Наградите ще бъдат изпратени към победителите чрез куриер, на адресите, посочени от тях, след приключване на процеса на валидиране на печелившите, но не по-късно от 30 работни дни от датата, на която идентичността на победителите е била съобщена на обществеността на уебсайта www.flywithbvb.ro (раздел „Победители”). Предаването на наградата ще се извърши въз основа на попълването и подписването на приемо-предавателен протокол за наградата.

Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в сила от 1 януари 2017 година, на облагане подлежат парични и предметни награди на стойност над 30 (тридесет) лв., получени от физически лица чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. Организаторът следва да предостави служебна бележка на участника, спечелил награда. От съответната служебна бележка трябва да е посочена пазарната стойност на получената награда. Печелившият следва да приложи служебната бележка към своята годишна данъчна декларация. С това ангажиментите на Организатора към печелившия участник по отношение на облагането на наградата се считат за приключени.

За да издаде служебна бележка, Организаторът на Кампанията следва да получи от печелившия участник следните данни: трите имена, ЕГН и валиден пощенски адрес. Тези и други данни ще бъдат обработвани според условията на настоящите официални правила.


Краен срок - 31 октомври 2018

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара