Спечелете Boba 4G Peak, детски играчки и козметични комплекти от Бочко


Играта е приключила!

ПЕЧЕЛИВШИ от Eтап I (21.09.2018 – 05.10.2018)
НАГРАДА Ергономична раница BOBA 4G Peak: Теодора Томова

НАГРАДА Комплект Бочко „От първия ден“

Мария Ляпева
Росица Трайкова
Христина Петкова
Аделина Върбанова
Бойка Илиева
Силвия Ненкова
Неделина Динкова
Диляна Красимирова Сарова-Димитрова
Калинка Великова
Николета Стоянова

ПЕЧЕЛИВШИ от Eтап II (06.10.2018 – 20.10.2018)
НАГРАДА Canpol Меки образователни кубчета

Мирела Тодорова
Сирануш Усачева
Цветелина Славова-Цветанова

НАГРАДА Комплект Бочко „От първия ден“

Катя Рогашка
Даниела Вълчанова
Орлин Стоянов
Цанка Златкова
Елизабета Маринова
Марина Димитрова
Димитринка Томова
Мила Костадинова
Петя Желязкова
Юлия Гоцева
Истории от първия ден

Да имаш бебе е приключение, в което много неща ще ти се случат за първи път. Едно от тях е грижата за нежната кожа в зоните, застрашени от подсичане. Добрата новина е, че много мами преди теб вече са минали по този път и са готови да споделят своя опит, а и Бочко ще е с теб от първия ден.

Същност на играта – Кампанията „Бочко Истории от първия ден“ или тук наричаната Игра, се осъществява единствено в интернет на адрес http://bochko.bg/otparviaden/, състояща се в регистриране на физическо лице по описания по – долу начин с цел спечелване на награда. Наградите представляват: 1 бр. Eргономична раница Boba 4G Peak, 3 бр. Canpol Меки образователни кубчета (6 елемента), 3 бр. Beluga Комплект дървени кубчета със сортер (100 елемента), 30 бр. Комлект Бочко „От първия ден“.

Периодът на участие в Кампанията е разделен на три етапа, категоризирани по конкретен начин, както следва:

I Етап – 00:00 часа на 21.09.2018 г. до 23:59 часа на 05.10.2018 г. – категория „Подсичане“

II Етап – 00:00 часа на 06.10.2018 г. до 23:59 часа на 20.10.2018 г. – категория „Kъпане“

III Етап – 00:00 часа на 21.10.2018 г. до 23:59 часа на 04.11.2018 г. – категория „Мазане“

Участникът ще се запознае кратка история (текст), от която ще бъдат изведени 5 въпроса. Участникът следва да отговори на 5-те въпроса, за да се регистрира и да участва за спечелване на награда. Независимо дали е отговорил правилно или не – и в двата случая има възможността да участва за награда. След отговарянето на въпросите всеки Участник следва да се регистрира в интернет на адрес http://bochko.bg/otparviaden чрез използване на бутон с надпис РЕГИСТРАЦИЯ, като попълни съответни данни и даде изрично съгласие за тяхното събиране, съхраняване и обработване за посочените в Част 10. по-долу цели, както и да даде съгласието си да се включи в Играта. Данните, които следва да се предоставят за регистриране и участие са: две имена, електронен адрес. За всеки от трите етапа, описани по-горе, ще има различна кратка история (текст), от която отново ще бъдат извадени 5 въпроса, на които следва да отговори Участникът с цел да се регистрира и да участва за спечелването на награда. Участниците, спечелили награда, е необходимо да предоставят следните допълнителни данни: телефон за контакт, адрес за доставка.

Във всеки един от описаните по-горе етапи, Участникът има право да се регистрира само по веднъж, за да участва в играта за награди. В случай, че Участник направи опит да манипулира по какъвто и да е начин компютърната система на Играта, Организаторът има правото да го отстрани от участие.

Регистрацията за участие и самото участие в Играта, както и спечелването и получаването на награди от Играта, не е обвързано с покупка на продуктите на Организатора от Участниците и/или печелившите.

В Кампанията ще бъдат раздадени общо 37 награди, както следва:

Етап I: 1 брoй Ергономична раница Boba 4G Peak и 10 броя Комплект Бочко “От първия ден“ за Участниците, регистрирали се в периода от 21.09.2018 г. до 05.10.2018 г. Участниците узнават дали печелят след края на съответния етап от кампанията, съгласно описния в т.2.1 период. До една седмица след спечелването на наградата, Печелившите участници ще получат наградата при условията на Част 7.

Етап II: 3 броя Canpol Меки образователни кубчета (6 елемента) и 10 броя Комплект Бочко “От първия ден“ за Участниците, регистрирали се в периода от 06.10.2018 г. до 20.10.2018 г. Участниците узнават дали печелят след края на съответния етап от кампанията, съгласно описния в т.2.1 период. До една седмица след спечелването на наградата, Печелившите участници ще получат наградата при условията на Част 7.

Етап III: 3 броя брой Beluga Комплект дървени кубчета със сортер (100 елемента), 10 броя Комплект Бочко “От първия ден“ за Участниците, регистрирали се в периода от 21.10.2018 г. до 04.11.2018 г. Участниците узнават дали печелят след края на съответния етап от кампанията, съгласно описния в т.2.1 период. До една седмица след спечелването на наградата, Печелившите участници ще получат наградата при условията на Част 7.

Печелившите участници нямат право да получат паричната равностойност на наградите.

Пълният списък с печелившите по т. 5.1.1, т. 5.1.2 и т. 5.1.3. ще бъде обявяван и достъпен на уеб-страницата на кампанията bochko.bg/otparviaden в секцията Печеливши.

Наградите по т. 5.1.1, т. 5.1.2 и т. 5.1.3 ще бъдат изтеглени на случаен принцип между участниците, отговарящи на изискванията за участие в кампанията и попълнили регистрационна форма. Механизмът на теглене се програмира в софтуер, който разпределя наградите за периода на кампанията, и на принципа на случайните числа „тегли“ печеливши от целия период на кампанията.

Всеки Участник, който отговаря на условията, описани в настоящите Официални правила, има право да участва в Играта. Организаторите си запазват правото да не дадат награда на участник по т. 5.1.1., т. 5.1.2 и т. 5.1.3, който не е попълнил коректно всички полета, които се изискват при регистрация.

Спечелилите награда по т. 5.1.1, т. 5.1.2 и т. 5.1.3 предоставят данни за доставка по описания в т. 4.1 механизъм.

Наградата се получава по куриер за сметка на Организатора чрез посочения от печелившия Участник, телефон за контакт и адрес за доставка. Печелившият Участник следва да осигури и уговори удобен ден и час за доставка на наградата. Във всички случаи доставката следва да бъде направена от 09:00 до 17:00 часа в рамките на 3 работни дни, считано от уговарянето на удобен ден и час за доставка между куриерската фирма и печелившия Участник, само на територията на Република България.Краен срок - 4 ноември 2018

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара